Rozwiązania

Doradztwo finansowe dla sektora nieruchomości

Nieruchomości 3D

Trójwymiarowość naszego podejścia jest oferowana nie tylko w przypadku podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych, ale również w codziennym doradztwie operacyjnym związanym z nieruchomościami.

W Deloitte zagadnienia nieruchomościowe analizujemy zawsze, z co najmniej 3 perspektyw:

• Potencjału Nieruchomości

• Potrzeb Naszego Klienta

• Uwarunkowań Rynku

Zespół Deloitte Real Estate oferuje szerokie spektrum usług, począwszy od wyceny, finansowych i komercyjnych analiz typu due diligence, po usługi z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i około transakcyjnego.

Dzięki bliskiej współpracy specjalistów z różnych działów Deloitte, nasz zespół oferuje multidyscyplinarną wiedzę i doskonale rozumie różne zagadnienia związane z nieruchomościami, takie jak kwestie finansowe, podatkowe, księgowe czy prawne, tym samym zapewniając inwestorom kompleksową obsługę, która skutecznie wspiera procesy decyzyjne.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi, bez względu na to, czy dotyczą one pojedynczych nieruchomości, całych portfeli inwestycyjnych funduszy czy też spółek z branży nieruchomości.

Zespół Deloitte Real Estate wypracowuje optymalne rozwiązania biznesowe dla nieruchomości na każdym etapie jej cyklu życia, od bezpiecznego jej nabycia, poprzez efektywne użytkowanie, aż po przygotowanie optymalnej strategii wyjścia.
 

Doradztwo dla sektora nieruchomości - nasze usługi


Wycena i efektywne zarządzanie nieruchomościami

 • Wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń dla potrzeb transakcyjnych, sprawozdawczości finansowej i innych;
 • Szacunki wartości środków trwałych dla potrzeb alokacji ceny nabycia;
 • Przygotowanie wycen dla celu prowadzonych sporów sądowych;
 • Przegląd raportów z wyceny nieruchomości w zakresie weryfikacji i potwierdzenia wartości dla celów księgowych, transakcyjnych lub zabezpieczenia wierzytelności;
 • Audyt operacyjny nieruchomości, w tym wskazanie najważniejszych obszarów wymagających działań naprawczych.

Doradztwo transakcyjne, operacyjne i badania typu due diligence

 • Badania finansowe typu due diligence na zlecenie kupującego lub sprzedającego;
 • Ustalenie dochodu operacyjnego netto dla celów kalkulacji ceny nabycia nieruchomości;
 • Badanie potencjału komercyjnego nieruchomości (Commercial due diligence);
 • Doradztwo komercyjne w zakresie przygotowania umów kupna i sprzedaży;
 • Weryfikacja rozliczenia opłat serwisowych;
 • Wewnętrzne przeglądy działalności operacyjnej i efektywności zarządzania.

Doradztwo w zakresie strategii gospodarowania nieruchomościami, doradztwo inwestycyjne

 • Ocena strategii inwestycyjnych;
 • Ocena istniejącej struktury finansowania;
 • Wsparcie w negocjacji warunków refinansowania zadłużenia nieruchomości;
 • Opracowanie i analiza optymalnej strategii sprzedaży oraz jej koordynacja w czasie;
 • Doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów transakcji dotyczących nieruchomości, aktywów, udziałów/ akcji, struktury funduszy;
 • Wsparcie w negocjacjach komercyjnych warunków umowy kupna lub sprzedaży;
 • Przygotowanie struktur joint venture.

Finansowe due diligence - inwestuj z zyskiem

Gruntowna wiedza z zakresu finansów w połączeniu z dogłębną znajomością branży nieruchomości umożliwia nam przeprowadzanie szczegółowych analiz historycznych i bieżących wyników decydujących o wysokości przyszłych przepływów pieniężnych związanych z nieruchomością z perspektywy inwestorów.

Deloitte świadczy usługi transakcyjne zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i inwestorów private equity.

W ramach procesu transakcji działamy dla Państwa w celu identyfikacji:

 • znaczących czynników ryzyka finansowego,
 • źródeł wartości projektu, w szczególności tych niewynikających z analizy komercyjnej, ale danych finansowych/ księgowych ,które mogą wywierać wpływ na wartość nieruchomości czy uzgodnioną cenę nabycia,
 • innych kwestii finansowych mających kluczowy wpływ na podjęcie odpowiedniej decyzji inwestycyjnej.

Oferujemy szeroki zakres usług – od finansowego due diligence spółek posiadających jedną nieruchomość, aż po kompleksowe wsparcie transakcyjne w odniesieniu do całego portfela nieruchomości, z uwzględnieniem potrzeb Klienta lub innych wymogów, np. o charakterze regulacyjnym.

Obszary finansowego due diligence nieruchomości:

 • analiza due diligence transakcji (nabycia udziałów lub aktywów) obejmująca m.in. kalkulację/weryfikację przychodów operacyjnych netto, identyfikację niepodlegających refakturowaniu kosztów związanych z nieruchomością oraz analizę kosztów ponoszonych przez właściciela,
 • ogólne badanie due diligence (procedury kontroli, weryfikacja przedsprzedażowa, ustanowienie lub przejęcie zabezpieczenia),
 • due diligence najemcy (w oparciu o publicznie dostępne dane),
 • due diligence strony sprzedającej (w oparciu o publicznie dostępne dane, zabezpieczenie przyszłych roszczeń w umowie sprzedaży), 
 • usługi doradcze dotyczące umowy sprzedaży,
 • weryfikacja mechanizmu ustalania ceny zakupu,
 • przegląd przepływu środków pieniężnych,
 • ocena istniejącej struktury finansowania,
 • usługi wsparcia z zakresu refinansowania.

Dlaczego Deloitte?

Jako eksperci reprezentujący różne linie biznesowe, stanowimy zespół doświadczonych doradców, dedykowanych do obsługi Klientów z sektora nieruchomości i budownictwa.

 • Oferowane przez nas usługi doradztwa finansowego są zawsze dostosowywane do specyficznych potrzeb klienta oraz uzupełniane o wsparcie z działów , podatkowego i prawnego Deloitte.
 • Z sukcesem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt znaczących transakcji z udziałem naszych Klientów w różnych sektorach rynku nieruchomości.
   

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej