Rozwiązania

Finansowanie przedsiębiorstw i infrastruktury

Świadczymy usługi doradcze skierowane do firm przemysłowych i infrastrukturalnych planujących pozyskanie finansowania, refinansowanie lub restrukturyzację finansowania.

Nasze usługi obejmują:

  • wypracowanie i wsparcie we wdrożeniu strategii finansowania spójnej z celami strategicznymi klienta 
  • organizację konsorcjalnego / klubowego finansowania / refinansowania bankowego 
  • organizację finansowania projektowego bez / z ograniczonym regresem (project finance)
  • organizację finansowania dla partnerstw publiczno-prywatnych 
  • organizację finansowania nieruchomości
  • pozyskanie finansowania dla celów przejęć i wykupów lewarowych (LBO)
  • organizację finansowania z Międzynarodowych Instytucji Finansowych 
  • pozyskanie kapitału udziałowego lub podporządkowanego na rynku niepublicznym 
  • wsparcie w pozyskaniu finansowania z instytucji pomocowych
  • restrukturyzację finansowania 

Posiadamy w tych obszarach unikalne w Polsce kompetencje, dodatkowo wpierane przez doświadczenie transakcyjne naszej globalnej sieci.

Kontakt:

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej