Rozwiązania

Spory gospodarcze

Wsparcie w rozwiązywaniu sporów gospodarczych

W świecie biznesu zdarzają się sytuacje, gdy między partnerami biznesowymi dochodzi do sporu. W takich przypadkach celem obydwu stron powinno być osiągnięcie rozwiązania polubownego i obopólnie korzystnego.

Niestety, tło sporu jest częstokroć rozległe, a ilość szczegółowych informacji znacząca. Z tego powodu strony często sięgają po pomoc specjalistów z zakresu rozwiazywania sporów. Zespoły Deloitte ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz ds. wycen i modelowania posiadają znaczące doświadczenie w realizacji usług tego typu.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy klientom szeroki zakres usług obejmujący między innymi:

 • Zebranie i analizę informacji oraz danych, które mają znaczenie z punktu widzenia sporu, w tym wykorzystanie specjalistycznych technik obrazowania, wyszukiwania danych i innych technik analitycznych stosowanych w złożonych sprawach;
 • Krytyczną analizę dokumentów przedstawionych przez stronę przeciwną;
 • Dostarczenie klientowi najbardziej przydatnych informacji w postepowaniach arbitrażowych i sądowych;
 • Przygotowanie zaleceń, co do dalszych kroków związanych z dochodzeniem w ramach procedury prawnej;
 • Oszacowanie szkód gospodarczych oraz dokumentację wyników oszacowania w sposób zwięzły i rozstrzygający;
 • Wsparcie w zakresie strategii negocjacyjnej, w tym rozpoznanie najlepszych możliwości zarządzania przebiegiem sporu w zakresie ustaleń faktycznych;
 • Występowanie w charakterze doradcy finansowego i biegłego w sporach krajowych i międzynarodowych.

Nasze wybrane kwalifikacje

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych sporów dotyczących:

 • Podmiotów prywatnych;
 • Akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych;
 • Umów nabycia udziałów i umów handlowych;
 • Dwustronnych traktatów inwestycyjnych;
 • Konkurencji rynkowej.
   

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Adam Markiewicz

Adam Markiewicz

Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Adam posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz finansowych i badaniu sprawozdań finansowych zdobyte podczas realizacji projektów w Polsce i Europie Centralnej. Specjalizuje się ... Więcej