SPA, wsparcie transakcyjne

Rozwiązania

(SPA) umowa sprzedaży i nabycia oraz pozostałe wsparcie transakcyjne

Poza standardowym due diligence oferujemy wachlarz dodatkowych usług wsparcia w transakcjach fuzji i przejęć dostosowując je do charakteru, formy i skali transakcji. W tym obszarze oferujemy m.in.:

  • Przygotowywanie SPA
  • Przegląd SPA pod kątem: jednoznaczności i spójności definicji, opisu mechanizmu wyliczenia i zapłaty ceny, ryzyk zidentyfikowanych w procesie due diligence 
  • Przygotowanie innej dokumentacji transakcyjnej
  • Wsparcie w negocjacjach
  • Przegląd sprawozdań finansowych na datę zamknięcia transakcji
  • Wyliczanie ceny
  • Weryfikacja zapewnień sprzedającego
  • Analiza „exit readiness” mająca na celu przygotowanie spółki do sprzedaży

Kontakt

Mark Jung

Mark Jung

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

Jest liderem zespołu Private Equity w Europie Środkowej. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym (w tym typu cross border) zdobyte w Kanadzie, Europie, Azji i na Bermu... Więcej

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Agnieszka Zielińska posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy przy transakcjach M&A. Agnieszka kieruje projektami due diligence, doradza przy negocjacjach i przygotowywaniu umów SPA. Poza doświadc... Więcej