CRR3, CRD6

Artykuł

Nowe otoczenie prawne i eliminacja ryzyk w sektorze bankowym - warsztaty online.

Obecnie sektor bankowy stoi przed szeregiem wyzwań zarówno w zakresie regulacji prawnych, zmian technologicznych jak i rynkowych.

Jednym z najbardziej istotnych zadań jest dostosowanie się do pakietu regulacyjnego CRR3/CRD6, który wprowadza nowe wymogi związane z adekwatnością kapitałową, przeprowadzaniem stres testów oraz raportowaniem.

6-7 września 2023 r. MMC Polska organizuje warsztaty online
pt. „Nowe otoczenie prawne i eliminacja ryzyk w sektorze bankowym”.

W trakcie dwóch dni Prelegenci omówią aktualne wyzwania, które stoją przed sektorem bankowym.

 

Główne tematy spotkania to:

 • Nowy pakiet bankowych regulacji - CRR3/CRD6.
 • Wymogi ESG w pakiecie CRR3/CRD6.
 • Wymogi kapitałowe w świetle aktualnych i nowych regulacji.
 • Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej.
 • Nadchodzące zmiany dla poszczególnych obszarów ryzyka.


Reprezentantami Deloitte będą:

Ewa Kaczyńska - Starszy Manager, Risk Advisory, poprowadzi prezentację „Nowy pakiet bankowych regulacji - CRR3/CRD6”, w której zostaną omówione poniższe zagadnienia:

 • CRR2/CRD5 VS CRR3/CRD6 - omówienie najważniejszych różnic.
 • Nadchodzące zmiany dla poszczególnych obszarów ryzyka (ryz. operacyjne, ryz. rynkowe, ryz. kredytowe).
 • Poziom wyjściowy (output floor) na podstawie reformy Bazylea III - ograniczenia związane ze stosowaniem modeli wewnętrznych i podejście do metod zaawansowanych.

Piotr Czapski - Senior Manager, Risk Advisory oraz Piotr Rutkowski - Senior Manager, Risk Advisory zaprezentują „Praktyczne wdrożenie pakietu CRR3/CRD6 w instytucji”, gdzie skupią się na następujących aspektach:

 • Zarządzanie produktami według nowych wytycznych: strategia i oferta produktowa, wycena produktów.
 • Zmiany regulacyjne w procesach i procedurach w związku z nowymi wymogami. Jak przygotować się do zmian?
 • Omówienie praktycznych problemów z wdrożeniem pakietu.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę: Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie - MMC Polska
 

Szczegóły

Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatora: 

Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie - MMC Polska
Czy ta strona była pomocna?