Capital adequacy, regulations, CRD IV, CRR, CRD V, CRR II, Basel IV

Analizy

Deloitte Fluent Capital Adequacy

Software solution

Deloitte Fluent Capital Adequacy jest nowoczesnym oprogramowaniem przeznaczonym dla dużych organizacji, dzięki któremu bankom łatwiej będzie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawiają obecne (CRD IV / CRR) i przyszłe (CRD V / CRR II, Bazylea IV) przepisy dotyczące adekwatności kapitałowej. Tworząc projekt funkcjonalny rozwiązania, korzystaliśmy z naszych doświadczeń zdobytych podczas współpracy z bankami, której celem było sprostanie wyzwaniom związanym z powyższymi regulacjami. Architektura oprogramowania wykorzystuje nowoczesne technologie, które zaprojektowaliśmy i z powodzeniem wykorzystaliśmy, aby wdrożyć wiele różnych rozwiązań analitycznych u naszych klientów z sektora bankowego.

Coraz większa zawiłość przepisów powoduje, że instytucje finansowe muszą spełniać nowe wymagania, co wiąże się ze znaczącymi nakładami pracy i wydatkami. Częstym źródłem problemów z dostosowaniem się do nowych wymogów jest brak właściwego wsparcia technologicznego związany z istniejącym oprogramowaniem lub niewłaściwie zintegrowanymi, rozproszonymi funkcjami lub źródłami danych. Próby skompensowania tych braków spowodowały, że procesy biznesowe w wielu instytucjach stały się zawiłe i nieefektywne, często w wyniku wykonywania wielu zadań w sposób manualny, co wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia błędów. Zmiany biznesowe i regulacyjne wprowadzone w wielu środowiskach w ostatnich latach jeszcze bardziej pogorszyły przejrzystość procesu adekwatności kapitałowej i zwiększyły ryzyko operacyjne z nim związane.

Firma Deloitte udzieliła wsparcia wielu instytucjom finansowym w zapewnianiu zgodności z normami adekwatności kapitałowej, świadcząc usługi doradcze, wdrażając oprogramowanie, a także przeprowadzając badania ilościowe i testy w warunkach skrajnych. Dzięki tym doświadczeniom utwierdziliśmy się w przekonaniu, że istniejące systemy (niezależne lub działające w oparciu o MIS/hurtownię danych, czasem sięgające czasów wczesnej Bazylei II) nie są często w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez obecne wymogi prawne i potrzeby biznesowe. W wielu przypadkach brak im odpowiedniej analizy alokacji kapitału lub wpływu ograniczania ryzyka na wymogi kapitałowe. Taki wniosek, z którym zgadza się wiele instytucji finansowych, martwi tym bardziej, że wejść w życie mają wymogi CRD V / CRR II, Bazylea IV, SA-CCR i FRTB. 

Czy ta strona była pomocna?