FinTech in the CEE region

Artykuł

Raport: Rynek FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej

Kurs na innowacje

Grudzień 2016

Raport „CEE FinTech Report” przygotowany przez Deloitte dla brytyjskiego Departamentu ds. Miedzynarodowego Handlu i Inwestycji jest pionierską publikacją, w której prezentujemy sektor usług finansowych, wielkość rynku FinTech i wskazujemy możliwości prowadzenia działalności przez spółki FinTech w dziewięciu krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Dla celów raportu przygotowaliśmy taksonomię FinTech, obejmującą zarówno tradycyjne technologie finansowe, stosowane w bankowości, ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami i na rynkach kapitałowych, jak i wschodzące technologie finansowe, obejmujące płatności, pozyskiwanie kapitału i finanse osobiste, cyberbezpieczeństwo, dane i analitykę, oraz pozostałe technologie.

W naszej analizie oszacowaliśmy m.in. wielkość rynku FinTech w poszczególnych krajach regionu. Ogólna wartość rynku FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej przekracza 2,2 mld euro, czyli jest porównywalna z wartością aktywów średniego chorwackiego banku. Jesteśmy jednak przekonani, że wzrośnie ona znacząco, ponieważ przyszłość nowoczesnych usług finansowych wyznacza technologia.

Infografika: Rynek FinTech w Europie Środkowo - Wschodniej

Prezentacja: FinTech w Europie Środkowo - Wschodniej