Biuletyn prawny dla branży finansowej

Analizy

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

2/2024

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Doradztwa Regulacyjnego Kancelarii Deloitte Legal. Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

1. Greenwashing: plan działań dla instytucji finansowych, KE i organów nadzoru

Końcowy raport EBA, EIOPA, ESMA

Czytaj więcej

2. Pakiet AML, czyli nowe rozdanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Czego mogą się spodziewać instytucje obowiązane?

Czytaj więcej

3. KID-y pod lupą

Ostatnie zmiany regulacyjne a praktyka rynku funduszy inwestycyjnych

Czytaj więcej

4. Zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa po dyrektywie NIS2

Nowa rola podmiotów finansowych w przepisach ustawy o KSC

Czytaj więcej

5. Ustawa wdrażająca DORA do prawa polskiego

Nowe uprawnienia KNF, raportowanie, kary i testy penetracyjne w BION

Czytaj więcej

6. Zrównoważona przyszłość biznesu - dyrektywa CSDDD w pigułce

Jakie zmiany wymusi na przedsiębiorcach dyrektywa UE w zakresie ich podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej i kwestii środowiskowych?

Czytaj więcej

7. Bezpieczna i wiarygodna identyfikacja elektroniczna

eIDAS 2.0: kiedy możemy spodziewać się pierwszych portfeli tożsamości cyfrowej i kto będzie zobowiązany do ich akceptowania?

Czytaj więcej

Czy ta strona była pomocna?