Biuletyn prawny dla branży finansowej

Analizy

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

04/2023

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Doradztwa Regulacyjnego Kancelarii Deloitte Legal. Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

1. Greenwashing – istniejące i nadchodzące wyzwania dla rynku

Zwiększona świadomość społeczeństwa w zakresie ESG spowodowała powstanie nowego zjawiska jakim jest „greenwashing"

Czytaj więcej

2. Rolnik chroniony jak konsument

Nowe zasady finansowania rolników

Czytaj więcej

3. Regulacje zrównoważonych finansów: najnowsze wyjaśnienia ESMA i perspektywy w związku z konsultacjami SFDR 2.

Ugruntowanie kluczowych koncepcji, przegląd SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) i przyszłość regulacji zrównoważonych finansów.

Czytaj więcej

4. Praktyczne wskazówki dla konsumentów zainteresowanych zakupem zrównoważonych produktów finansowych - komentarz ESAs (EBA, EIOPA i ESMA)

Edukacja jako sposób przeciwdziałania greenwashingowi

Czytaj więcej

5. Zdalny onboarding, PEP, ocena ryzyka – ostatnie zmiany regulacyjne w zakresie AML/CFT.

Przegląd kluczowych obszarów dla instytucji obowiązanych

Czytaj więcej

6. DORA – aktualny status aktów delegowanych (RTS) i wykonawczych (ITS) 

Czy warto czekać z wdrażaniem nowych ram bezpieczeństwa ICT?

Czytaj więcej

7. Instant Payments i nowelizacja przepisów o ostateczności rozrachunku – duże zmiany dla banków i instytucji płatniczych

Zmiany w płatnościach natychmiastowych - omówienie projektu UE

Czytaj więcej

8.  Cyfrowe euro: zmiany w płatnościach w erze cyfryzacji europejskiej.

Analiza projektu komisji europejskiej dotyczącego cyfrowego euro

Czytaj więcej

 

9. Dyrektywa o kredycie konsumenckim (CCD2)

Nadchodzą poważne zmiany dla kredytów i kredytobiorców

Czytaj więcej

10. Ważny wyrok TSUE dotyczący klauzul abuzywnych.

Konsekwencje orzeczenia TSUE - wzmocnienie pozycji konsumentów w sporach z przedsiębiorcami z rynku finansowego.

Czytaj więcej

11. Rozporządzenie FSR (Foreign Subsidies Regulation): ważne zmiany dla procesów M&A oraz zamówień publicznych

Foreign Subsidies Regulation - zwalczanie nieuczciwych praktyk na rynku wewnętrznym

Czytaj więcej

12. Zatory płatnicze – pierwsze postępowania UOKiK na nowych zasadach.

Omówienie zmian prawnych oraz aktualnych działań regulatora i nadchodzące wyzwania dla przedsiębiorców po nowelizacji przepisów dotyczących zatorów płatniczych

Czytaj więcej

Czy ta strona była pomocna?