Rewolucja regulacyjna w sektorze ubezpieczeniowym

Artykuł

Rewolucja regulacyjna w sektorze ubezpieczeniowym

Działania naprawcze oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja w sektorze ubezpieczeniowym

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Luty 2023r.

W dalszym ciągu aktualne pozostają zagadnienia "recovery" oraz "resolution" w związku z toczącym się od dnia 22 września 2021 roku procesem legislacyjnym w przedmiocie projektu dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji („IRRD”).

Sektor ubezpieczeniowy niewątpliwie zmierza w kierunku rewolucji regulacyjnej w obszarze postępowania w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej jego podmiotów. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem naszych ekspertek mec. Kamili Mróz (Deloitte Legal) oraz Katarzyny Dąbrowskiej – Senior Manager (Deloitte Advisory) w Dzienniku Ubezpieczeniowym, gdzie omówiona została ostatnia działalność Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) w przedmiocie projektu IRRD (LINK). Ponadto, informujemy Państwa o opublikowanym dnia 13 grudnia 2022 roku EIOPA stanowisku w przedmiocie projektu IRRD (LINK).

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?