Analizy

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Nowe procedury wpisywania kontrahentów do biur informacji gospodarczej („BIG”)

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Grudzień 2017

13 listopada 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wprowadzone nimi zmiany mają wpływ na niektóre procedury związane z wpisywaniem kontrahentów do biur informacji gospodarczej („BIG”). Rozszerzają także „ofertę” biur informacji gospodarczej dla potencjalnych wierzycieli.

Najważniejsze zmiany, na które powinni zwrócić uwagę wierzyciele korzystający z usług BIG, to:

  1. Możliwość wysyłania wezwań w formie elektronicznej, o ile opcja taka zostanie zapisana w umowie z kontrahentem;
  2. Skrócenie okresu przechowywania negatywnej informacji o zadłużeniu w BIG – obecnie nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne;
  3. Skrócenie okresu oczekiwania na wpisanie dłużnika do bazy BIG – obecnie po 30 dniach od dnia wymagalności zobowiązania, jednakże nie wcześniej niż miesiąc od momentu wysłania wezwania do dłużnika;
  4. Ułatwienia dla wierzycieli przy świadczeniach okresowych – kolejne należności okresowe wynikające z tej samej umowy dla aktualnej informacji gospodarczej będą mogły być przekazywane w oparciu o pierwsze wezwanie do zapłaty spełniające warunki ustawowe, jeżeli zawiera ono informację dla dłużnika o takiej możliwości;
  5. Umożliwienie dłużnikowi złożenia sprzeciwu co do wpisu do BIG także bezpośrednio wierzycielowi, o czym dłużnika należy poinformować w wezwaniu;
  6. Rozbudowanie współpracy między BIG a innymi bazami informacji.

 

Komentarz Deloitte:

Proponowane zmiany należy ocenić jako korzystne zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Szczególnie pozytywnie należy ocenić skrócenie czasu oczekiwania na możliwość wpisu nielojalnego dłużnika do BIG, a także umożliwienie wierzycielom świadczeń okresowych wpisu dłużnika do BIG jedynie w oparciu o jedno wezwanie do zapłaty. Z perspektywy dłużnika korzystnym będzie na pewno skrócenie czasu przechowywania negatywnej informacji o nim do 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku wierzycieli zmiany znacznie usprawnią przebieg procesu windykacji, o ile przedsiębiorcy wprowadzą już teraz odpowiednie zmiany zarówno do wewnętrznej procedury windykacyjnej, jak i do wzorów dokumentacji windykacyjnej.

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?