finanse i bankowość

Analizy

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Kwiecień 2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Roadmapa dla FinTech na poziomie Unii Europejskiej - plan działania EBA na lata 2018-2019

15 marca 2018 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował plan działania – EBA FinTech Roadmap określający priorytety działalności na lata 2018-2019. EBA zauważa, że w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym w sektorze finansowym konieczne jest skoordynowanie działań regulacyjnych oraz praktyk nadzorczych, tak aby zapewnić pełną realizację korzyści płynących z FinTech bez uszczerbku dla ochrony konsumenta, integralności rynków finansowych oraz stabilności systemu finansowego.

Roadmapa dla FinTech

2. Rozwiązania  i systemy monitorowania nadużyć - jak podmioty działające na rynku finansowym mogą uniknąć dotkliwych sankcji pieniężnych ?

Uczestnicy rynku finansowego są zobowiązani do stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („MAR”). Celem regulacji jest m.in. zapobieganie nadużyciom na rynku w formie manipulacji na rynku oraz ustalenie środków mających zapobiegać strategiom manipulacyjnym. Uzupełnieniem MAR jest m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku („MAD”). Oba akty prawne przewidują m.in. dotkliwe sankcje finansowe dla podmiotów, które nie stosują się do ich postanowień. Przed sankcjami tymi można się jednak ustrzec, nawet jeżeli wewnątrz podmiotu wystąpią pewne nieprawidłowości, które uda się odpowiednio sprawnie wykryć.

Monitorowanie nadużyć

3. Uregulowanie benchmarków rynkowych stało się faktem - przyczyny i cel wprowadzenia uregulowań

Zgodnie wolą Komisji Europejskiej i zgodnie z rekomendacjami IOSCO (International Organization of Securities Commissions), ESMA (European Security and Markets Authority) i EBA (European Banking Authority) od początku 2018 r. lokalnym nadzorem zostały objęte wszystkie publikowane wskaźniki referencyjne, a nad kluczowymi wskaźnikami referencyjnymi - z uwagi na właściwą transmisję polityki pieniężnej do realnej gospodarki (takimi jak LIBOR i EURIBOR, na których opartych jest ponad połowa instrumentów finansowych i umów) - pieczę sprawuje również nadzór międzynarodowy.

 

Uregulowanie benchmarków

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?