Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Artykuł

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Lipiec 2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Od 9 lipca 2018 r. zmiany w przepisach regulujących okres przedawnienia roszczeń

13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1104). Ustawa weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Fundamentalną zmianą wprowadzaną przez ustawę jest modyfikacja przepisów Kodeksu cywilnego („KC”) dotyczących przedawnienia roszczeń. Modyfikacja ta będzie miała duży wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń przez instytucje finansowe od konsumentów.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

2. Test równowagi według RODO – codzienne wyzwanie dla administratorów danych

Niemal każdy administrator danych osobowych będzie zobowiązany przeprowadzić tzw. test równowagi (tzw. balancing test). Taki obowiązek pojawia się w szczególności w przypadku przetwarzania danych na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu administratora. Nieprzeprowadzenie testu w sytuacji, gdy jest on wymagany przez RODO lub błędy w jego wykonaniu – mogą stanowić naruszenie przepisów Rozporządzenia, a co za tym idzie – skutkować nałożeniem kary pieniężnej na administratora. Firmy powinny zatem rozważyć zaprojektowanie procesu, wdrożenie procedur lub instrukcji, usprawniających przeprowadzenie testu oraz zapewniających prawidłowość jego wyników. 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

3. Klauzule abuzywne zmorą instytucji finansowych

W dniu 20 czerwca 2018 roku, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, która w sposób znaczący wpłynie na spory pomiędzy konsumentami oraz podmiotami z sektora finansowego. Sąd Najwyższy potwierdził, że dokonywana w ramach kontroli incydentalnej ocena, czy dane postanowienie stanowi klauzulę abuzywną, powinna być dokonana według stanu z chwili zawarcia umowy.

 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

4. Czy ubezpieczyciele zapłacą jeszcze więcej?

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do kluczowej uchwały z 27 marca 2018 roku

W dniu 27 marca 2018 roku, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął trzy istotne dla branży ubezpieczeniowej uchwały[1] , które mogą znacząco zwiększyć świadczenia wypłacane przez zakłady ubezpieczeń. Sąd Najwyższy rozstrzygnął pojawiające się w dotychczasowym orzecznictwie wątpliwości i potwierdził, że sądy mogą przyznawać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

5. UE szykuje ramy prawne dla crowdfundingu

Ułatwienia dla małych i średnich podmiotów w dostępie do finansowania ze zbiórek społecznościowych

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingu dla przedsiębiorstw (wniosek 2018/0048). Nowa regulacja ma ułatwić małym i średnim podmiotom dostęp do finansowania ze zbiórek społecznościowych, pozyskiwanego za pośrednictwem platform internetowych, gwarantując im jednocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?