Analizy

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Październik 2016

Przegląd najważniejszych zmian w prawie europejskim, w tym w prawie polskim, a także komentarze prawników zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal

Bieżący numer poświęciliśmy następującym zagadnieniom:

  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – uproszczenie i elektronizacja postępowania procesowego i egzekucyjnego
  • Przedsiębiorco, prowadzisz obrót w zagranicznych walutach? Pamiętaj prawidłowym składaniu sprawozdań do NBP
  • Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń
  • Pakiet MAD/MAR
  • Innowacyjne metody przetwarzania danych osobowych konsumentów przez instytucje finansowe wg. EBA
  • Wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I CSK 206/15 – wysokość odszkodowania w przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy leasingu

Pełne treści artykułów są dostępne po pobraniu Biuletynu.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość (Październik 2016)

Więcej o aktualnym numerze biuletynu:

Jako pierwszy przedstawiamy komentarz dotyczący Nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają przyczynić się do przyspieszenia postępowań sądowych, głównie przez szerokie wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji w toku procesu i egzekucji, jak również przez uproszczenia czynności procesowych dokonywanych przez sądy i profesjonalnych pełnomocników.

W dalszej części piszemy o obowiązkach sprawozdawczych przedsiębiorców prowadzących obrót w obcych walutach. Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowiązani przekazywać NBP dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Kolejna analiza została poświęcona rekomendacjom KNF dla zakładów ubezpieczeń. Zgodnie z nowelizacją przepisów z obszaru prawa ubezpieczeniowego, zakres kompetencji KNF do wydawania rekomendacji został określony bardzo szeroko i w konsekwencji może dotyczyć właściwie wszystkich aspektów działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

W biuletynie znajdą Państwo także komentarz dotyczący Rozporządzenia MAR („Market Abuse Regulation”) i Dyrektywy MAD II („Market Abuse Directive”). Celem pakietu MAD/MAR jest ustanowienie wspólnych ram regulacyjnych dotyczących m.in. ujawniania informacji poufnych, okresów zamkniętych, transakcji insiderów, a także ujednolicenie i zaostrzenie wymiaru sankcji za wykorzystywanie informacji poufnych, manipulacje na rynku oraz za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych.

W dalszej części piszemy o Innowacyjnych metodach przetwarzania danych osobowych konsumentów przez instytucje finansowe wg. Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W wydanym 4 maja 2016 roku dokumencie (Discussion Paper on Innovative Uses of Consumer Data) identyfikuje on ryzyka oraz korzyści, jakie dla instytucji finansowych i konsumentów wiążą się z użyciem coraz bardziej innowacyjnych sposobów wykorzystywania danych osobowych klientów.

Na koniec komentujemy wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I CSK 206/15 – o wysokości odszkodowania w przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy leasingu.

Mamy nadzieję, że to opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i pomocne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?