Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Artykuł

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Maj 2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Konsultacje w sprawie nowych wytycznych EBA dotyczących outsourcingu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w dniu 22 czerwca 2018 r. opublikował dokument konsultacyjny w sprawie projektu wytycznych dotyczących outsourcingu. Nowe Wytyczne mają zastąpić obecnie obowiązujące wytyczne CEBS z 2006 r. dotyczące outsourcingu w sektorze bankowym.

2. Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – wskazówki EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował dwa zestawy pytań i odpowiedzi (Q&A) zawierających praktyczne wytyczne dla stosowania Dyrektywy w sprawie Dystrybucji Ubezpieczeń (IDD) , a także rozporządzeń delegowanych uzupełniających jej wymogi. Pierwszy z zestawów dotyczy nadzoru nad produktem ubezpieczeniowym i procesu zarządzania nim, a wydane wskazówki, w prawdzie niewiążące, są odpowiedzią na wątpliwości pojawiające się wśród podmiotów zainteresowanych – twórców i dystrybutorów produktów ubezpieczeniowych.

3. Nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie – obowiązki dla sektora finansowego

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oznacza nowe obowiązki dla firm z sektora bankowości, ale także energetyki, transportu, ochrony zdrowia czy zaopatrzenia w infrastrukturę cyfrową (tzw. operatorów usług kluczowych). Zmiany dotyczyć będą także dostawców usług cyfrowych, czyli np. platform sprzedażowych online. Do 9 listopada 2018 r. podmioty powinny zostać poinformowane w drodze decyzji administracyjnej, czy zostały zakwalifikowane jako dostawcy usług kluczowych.

 

4. Nowe reguły prowadzenia gospodarki finansowej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 

W połowie lipca br., na stronach sejmowych, został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej zmiany m.in. do ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmierza on do zracjonalizowania możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego. Zmiany te będą miały istotne znaczenie dla planowania i realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego już na rok 2019, przy czym w niektórych sytuacjach przewidziano okresy przejściowe.

5. Fintech: konsekwencje prawne dla instytucji finansowych

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) w ostatnim z raportów zwrócił uwagę na zwiększone ryzyko compliance oraz ryzyko prawne wiążące się z działalnością instytucji z sektora FinTech. EBA zidentyfikował główne ryzyka prawne mogące powstać w związku z zastosowaniem nowych technologii w działalności instytucji finansowych.

6. Aktualne trendy w spełnianiu obowiązku informacyjnego według RODO, w kontakcie z nowym klientem

W przypadku gdy nowy klient zgłasza się do przedsiębiorcy, wyrażając zainteresowanie oferowanym produktem i przekazuje dotyczące go dane osobowe, przedsiębiorca jako administrator danych potencjalnego klienta zobowiązany jest nie tylko do spełnienia obowiązku informacyjnego (art. 13 i 14 RODO), ale przede wszystkim do zapewnienia transparentności procesu wnioskowania o produkt (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO). Jakie wnioski wynikają z badania benchmarkowego, przeprowadzonego przez Deloitte Legal dotyczącego aktualnych trendów w spełnianiu obowiązku informacyjnego przez banki w kontakcie z nowym klientem?

7. Dyrektywa V AML – odpowiedź na nowe zagrożenia

9 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (dalej: „Dyrektywa V AML”) zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dalej: „Dyrektywa IV AML”) oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Głównym założeniem projektu jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej wymiany informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8. Od 4 września 2018 r. zmiany w przepisach regulujących ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa

5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „UZNK”) oraz niektórych innych ustaw. Fundamentalną zmianą wprowadzaną przez ustawę nowelizującą do UZNK jest modyfikacja przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zmiany mają służyć wzmocnieniu ochrony biznesu przed nieuczciwą konkurencją.

9. Podatek VAT - zmiany w zakresie opodatkowania bonów na towary i usługi

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 12 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Planowana nowelizacja ma na celu m.in. wdrożenie dyrektywy unijnej w zakresie opodatkowania bonów na towary i usługi. Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie powinny wprowadzić w tym zakresie zmiany w prawie krajowym do 1 stycznia 2019 r.

10. Dystrybucja ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – wyjaśnienia EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował dwa zestawy pytań i odpowiedzi (Q&A) udzielających praktycznych wskazówek odnośnie stosowania Dyrektywy w sprawie Dystrybucji Ubezpieczeń (IDD), a także uzupełniających ją rozporządzeń delegowanych.

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?