Artykuł

Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? 

Wyniki badania

Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów.

Badanie klientów banków w zakresie preferencji realizacji ich potrzeb związanych z zakupem i obsługą produktów finansowych w poszczególnych kanałach.

Oddziały bankowe: Kontekst rynkowy badania

Oblicze bankowości ulega nieustannej ewolucji, głównie za sprawą rosnących oczekiwań klientów, nowych możliwości, którymi dysponują banki, a także rosnącej presji finansowej. Utrzymujący się niski poziom stóp procentowych oraz zmiany regulacyjne wywierają dużą presję na przychody, która wymusza optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem sieci dystrybucji.

Nowi konkurenci oraz fala fuzji i przejęć w sektorze wpływają znacząco na proces reorganizacji zarówno sieci jak i formatu placówek. Pojawiają się nowe technologie, które dostarczają narzędzi do budowania bliższych relacji z klientem, personalizowania oferty bankowej na nieznaną wcześniej skalę czy dotarcia do klienta najwygodniejszymi dla niego kanałami. W czasach powszechnej dostępności urządzeń mobilnych tradycyjna bankowość oddziałowa staje przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zredefiniowaniem swojej roli w nowej, wielokanałowej i w coraz większym stopniu cyfrowej rzeczywistości. W obliczu dynamiki zachodzących zmian postanowiliśmy sprawdzić jak w nowych realiach odnajdują się bankujący Polacy.
 

Oddziały bankowe: Wyniki badania


Badanie dotyczyło aktualnych doświadczeń oraz preferencji klientów banków w zakresie korzystania z poszczególnych kanałów w kontekście realizacji określonych czynności bankowych oraz skłonności klientów do migracji z kanału oddziałowego do kanałów zdalnych. Badanie pozwoliło określić rolę oddziału w nowym wielokanałowym modelu dystrybucji oraz potencjał migracji zarówno sprzedaży jak i obsługi klientów z oddziału do innych kanałów. Wyniki badania wskazują również potencjalne kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w przyszłości.

Analiza odpowiada na pytania:

  • Jakie są dzisiejsze doświadczenia i preferencje klientów związane z zakupem i obsługą produktów finansowych w poszczególnych kanałach dystrybucji?
  • Dlaczego klienci wybierają placówki bankowe w procesie zakupu i obsługi produktów finansowych?
  • Jaki jest potencjał migracji klientów z oddziałów do kanałów zdalnych?
  • Jakie segmenty klientów możemy wyróżnić z punktu widzenia ich preferencji kanałowych?
  • Jakie są oczekiwania jakościowe klientów dotyczące oferty, funkcjonalności czy lokalizacji oddziałów?
  • Czy oddziały bankowe mogą skutecznie oferować produkty niefinansowe? Jaki jest potencjał konwergencji w tym zakresie i w jaki inny sposób banki mogą maksymalizować efektywność posiadanych sieci placówek?
     
Czy ta strona była pomocna?