Artykuł

Podwieczorek aktuarialny Deloitte | Uproszczona, ale czy prosta? O metodzie PAA w standardzie MSSF17

Cykl spotkań poświęconych zagadnieniom aktuarialnym

17 czerwca 2024 r. | Warszawa, Q22

Nowe regulacje MSSF17 w kontekście sprawozdawczości wciąż są ważnym i aktualnym tematem dla aktuariuszy. Efektywne zaimplementowanie metody PAA może uprościć proces raportowania. W niektórych przypadkach wdrożenie tej metody może jednak wiązać się z wyzwaniami.

Cykl podwieczorków aktuarialnych powstał z myślą o wszystkich, zainteresowanych tematyką aktuarialną. Tematyka spotkań obejmuje szeroko pojęte kwestie dotyczące aktuariatu, a kameralny charakter spotkań daje możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w tym obszarze.

Spotkanie będzie okazją do szczegółowego przyjrzenia się korzyściom i wyzwaniom dla ubezpieczycieli, wynikającym z zastosowania uproszczonego podejścia do sporządzania sprawozdań zgodnie z standardem MSSF17.

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

  • Jakie są warunki stosowania metody PAA, wynikające z standardu i co oznaczają one dla ubezpieczyciela, chcącego skorzystać z tej metody?
  • Na czym polega uproszczenie w rozpoznawaniu zobowiązania z tytułu pozostałego okresu świadczenia usług (LRC)?
  • Jakie są najistotniejsze determinanty zmian w saldzie zobowiązania z tytułu zaistniałych szkód (LIC) w okresie sprawozdawczym?
  • Jak poprawnie wyznaczyć wartości bieżące odpowiednich przepływów pieniężnych, jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się na stosowanie dyskonta?
  • Jak wygląda zastosowanie metody dla umów reasekuracji?

Część z powyższych kwestii zostanie również zilustrowana przykładowymi kalkulacjami oraz schematami księgowymi.

Agenda spotkania:

  • 16:00–16:30 – poczęstunek
  • 16:30–17:30 – prezentacja „Uproszczona, ale czy prosta? O metodzie PAA w standardzie MSSF17”. Prowadzący: Maciej Poletyło, ACCA oraz Adam Chmielewski.
  • od 17:30 czas na rozmowę

Szczegóły

17 czerwca 2024 r.
Warszawa, Q22

Spotkanie ma charakter zamknięty, ograniczona liczba miejsc. Informacja z potwierdzeniem rezerwacji miejsca zostanie przesłana mailowo.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?