Artykuł

Raport: CE Banking Outlook 2016

Jak zwyciężyć w cyfrowym wyścigu zbrojeń?

Warszawa, 25 października 2016 r.

Raport poświęcony najważniejszym wyzwaniom i czynnikom oddziałującym na branżę bankową w Europie Środkowej. Omówiono w nim kondycję sektora bankowego w ośmiu krajach środkowoeuropejskich.

Raport „CE Banking Outlook. Winning in the Digital Arms Race” ma charakter perspektywiczny, pokazuje kierunki poszukiwania możliwości wzrostu i poprawy rentowności, przedstawia dziesięciu największych graczy z poszczególnych rynków oraz wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. W raporcie znajdują się zarówno szczegółowe analizy poświęcone poszczególnym krajom, jak i dane porównawcze oraz opisy trendów, które mogą zmienić obraz sektora bankowego w Europie Środkowej w nadchodzących latach.

Tegoroczne wydanie raportu koncentruje się na rozwoju cyfrowym i zawiera osobną analizę dojrzałości cyfrowej w bankach Europy Środkowej przeprowadzoną w ośmiu krajach. Celem tego badania było określenie, w jakim stopniu banki potrafią współpracować z klientami w kanałach elektronicznych.

Więcej informacji dotyczących raportu można znaleźć tutaj (strona w języku angielskim)

CE Banking Outlook. Winning in the Digital Arms Race

Czy ta strona była pomocna?