Punkty widzenia

Spojrzenie na nowe podejście do planowania transformacji bankowej

Deloitte i Institute of International Finance (IIF) po raz kolejny podjęły współpracę, aby uzyskać lepszy wgląd w rozwój planu transformacji w globalnym sektorze bankowym oraz w celu nakreślenia aktualnej sytuacji w tym nowym i rozwijającym się obszarze

W ubiegłym roku byliśmy świadkami ewolucji w zakresie dobrowolnego ujawniania planów transformacji przez instytucje finansowe. Odbywało się to w złożonym otoczeniu rynkowym, politycznym i geopolitycznym związanym z przejściem na zerową emisję netto. W miarę jak organy regulacyjne i nadzorcze w niektórych jurysdykcjach zaczynają wymagać ujawniania lub opracowywania planów przejścia, wzrasta kontrola nad tymi planami - przy jednoczesnym przedstawianiu wielu kryteriów przez inicjatywy rynkowe i interesariuszy.

Głównym czynnikiem, który banki biorą pod uwagę przy przygotowaniu swojego planu przejścia w celu publikacji, jest zgodność podejścia i ujawnionych informacji z oczekiwaniami interesariuszy oraz ich wiarygodność, uwzględniając jednocześnie różnorodne czynniki i wątpliwości, które mogą wpływać na realizację planu.

W celu uzyskania lepszego wglądu w rozwój planów transformacji w globalnym sektorze bankowym, Deloitte i Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) współpracowały w celu nakreślenia sytuacji w tym nowym i rozwijającym się obszarze, poprzez pogłębione wywiady ze specjalistami z ośmiu banków oraz przegląd ostatnio opublikowanych planów transformacji.

Spojrzenie na nowe podejście do planowania transformacji bankowej
Nasza analiza skupia się na kilku kluczowych pytaniach:

● Jak banki podchodzą do planowania transformacji w obliczu rosnących oczekiwań ze strony rynku oraz sektora publicznego?

● Jakie były priorytety w pierwszym etapie ujawniania planów? W jaki sposób sektor bankowy wykorzystuje przygotowane ramy i wytyczne?

● Jak banki wykorzystują plany przejścia przygotowane przez swoich klientów i kontrahentów oraz jak oceniają solidność i wiarygodność tych planów?

● Jak instytucje pracują nad wdrożeniem planów przejścia, jednocześnie biorąc pod uwagę kwestie strategiczne, rynkowe i reputacyjne - w tym wiarygodność ich własnych planów?

Poprzez przegląd i porównanie ram oraz analizę podejścia banków do procesu projektowania i wdrażania planów, niniejszy raport zawiera wstępne spostrzeżenia dotyczące siedmiu kluczowych czynników uwzględnianych w planowaniu transformacji banków – podstaw naukowych i pozycjonowania strategicznego; uwzględnienie klimatu w porównaniu z innymi elementami wpływającymi na wyniki finansowe; dane i wskaźniki; zakres i zasięg celów; działania wdrożeniowe; ład korporacyjny; ujawnianie informacji.

Już teraz staje się oczywiste, że opracowywanie i sformułowanie planów transformacji w różnych obszarach działalności może stanowić wartość dodaną dla różnorodnych celów strategicznych banków. Poprzez umieszczenie zmian klimatycznych w centrum strategii i operacji, instytucje finansowe mogą budować wizję przyszłości, która obejmuje między innymi, tworzenie wartości czy analizę ryzyka.

Zachęcamy do pobrania raportu!

Czy ta strona była pomocna?