Zarządanie ryzykiem stopy procentowej, IRRBB

Artykuł

Zmiany wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej

W dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie firmy Deloitte odbyło się spotkanie poświęcone nadchodzącym zmianom wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej.

14 maja 2019 roku zatwierdzone zostały zmiany regulacji ostrożnościowych w zakresie adekwatności kapitałowej banków w postaci nowelizacji Rozporządzenia CRR i Dyrektywy CRD IV.
Pakiet CRR II/CRD V wprowadza istotne zmiany w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta, a także zmiany w obszarze funduszy własnych, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, płynności i dużych ekspozycji.

Zmiany stanowią kolejny, jednak nie ostatni, krok reform regulacji ostrożnościowych.

Rozpoczęły się już prace nad następnymi wersjami regulacji (tzw. CRR III/CRD VI), które będą skutkowały dalszymi zmianami w zakresie ryzyka kredytowego oraz obejmą dodatkowe obszary – ryzyko operacyjne i CVA.
W związku z nadchodzącymi zmianami Deloitte zorganizował spotkanie poświęcone omówieniu najważniejszych regulacji w zakresie:

  • Ryzyka kredytowego
  • Ryzyka kredytowego kontrahenta
  • CVA
  • Ryzyka operacyjnego
  • Funduszy własnych
  • Dużych ekspozycji
  • Wskaźnika dźwigni
  • Konsolidacji ostrożnościowej

    Na spotkaniu przedstawiono również oszacowanie wpływu nowych regulacji na wartość wymogów kapitałowych i współczynników wypłacalności.

Dokument do pobrania:

Zmiany wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej (PDF, 1.29 MB)

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?