Doradztwo transakcyjne

Usługi

Doradztwo transakcyjne

Zespół doradztwa transakcyjnego zapewnia klientom specjalistyczne wsparcie, obejmujące przede wszystkim przeprowadzenie finansowego due diligence na zlecenie nabywcy lub sprzedającego.

Zespół doradztwa transakcyjnego świadczy usługi zarówno klientom korporacyjnym, jak i funduszom private equity, łącząc doświadczenie z zakresu finansowego due diligence z szerokim zakresem usług związanych z fuzjami i przejęciami (M&A) na poziomie całej naszej firmy.

Skuteczne przeprowadzenie badania due diligence leży u podstaw każdej pomyślnej transakcji, a także jest kluczem do tworzenia wartości w perspektywie długoterminowej.
 

Przegląd due diligence na zlecenie nabywcy

Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przejmowanego przedsiębiorstwa oraz określenie istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją.

Wnioski z due diligence wykorzystywane są do weryfikacji wyobrażeń potencjalnego inwestora o spółce, jako wkład do modelu wyceny, do ustalenia mechanizmu cenowego, formułowania argumentów negocjacyjnych, ustalenia zapisów umowy kupna/sprzedaży („SPA”) w zakresie definicji oraz oświadczeń sprzedającego a także do planowania dalszych kroków po transakcji.

Przegląd due diligence na zlecenie sprzedającego

Przegląd due diligence na zlecenie sprzedającego (VDD) ma na celu dodanie wartości do dobrze zarządzanego procesu sprzedaży, w przypadku gdy prawdopodobne jest wystąpienie wielu zainteresowanych oferentów.

Ze względu na udostępnienie raportu VDD potencjalnym inwestorom, VDD zapewnia sprzedającemu określony stopień kontroli nad procesem sprzedaży.

Raport VDD zostaje przekazany ostatecznemu nabywcy z możliwością polegania na jego treści, czyniąc go naszym klientem.

Alternatywą dla raportu VDD jest raport typu Factbook. Jest on tworzony również na zlecenie sprzedającego, lecz jest on przekazywany potencjalnym kupującym w formie dokumentu Zarządu. Rola Deloitte ogranicza się do niezależnej i obiektywnej prezentacji danych. Kupujący nie ma możliwości polegania na treści raportu Factbook.

Doradztwo przy umowie kupna-sprzedaży

Zespół doradztwa transakcyjnego oferuje następujące wsparcie w ścisłej współpracy z klientem:

 • opracowanie propozycji lub weryfikację mechanizmów korekty ceny;
 • doradztwo w transakcjach typu locked box;
 • doradztwo w transakcjach typu completion accounts;
 • doradztwo przy ustalaniu poziomu kapitału obrotowego jednostki przejmowanej;
 • analizę definicji finansowych, które mają znaleźć się w umowie;
 • opracowanie propozycji lub weryfikację zapewnień sprzedającego w zakresie zagadnień finansowych.
   

Pozostałe wsparcie

Wsparcie dla inwestora lub sprzedającegomoże być rozszerzone o dodatkowe usługi:

 • usługi doradztwa rachunkowego,
 • doradztwo w zakresie wydzielenia części przedsiębiorstwa,
 • wsparcie dotyczące organizacji data roomu,
 • sprawdzanie gotowości zbywcy do wyjścia z inwestycji („Exit readiness”).

Przy kawie o M&A

Zachęcamy do zapoznania się z naszym cyklem darmowych webinarów