Doradztwo transakcyjne

Usługi

Marketing Automation Accelerator for Insurance

Narzędzie wspierające sprzedaż produktów ubezpieczeniowych

Zachowania klientów w nowej, cyfrowej rzeczywistości stale się zmieniają. Coraz więcej osób szuka informacji w internecie i z większą łatwością porównuje oferty, kupuje polisy ubezpieczeniowe online, a także zgłasza roszczenia drogą elektroniczną. Obserwujemy, że dotychczasowy podział między kanały tradycyjne, czyli bezpośrednie, i cyfrowe już się nie sprawdza, a klienci - chcą czerpać to, co najlepsze z obydwóch. W jaki sposób firmy ubezpieczeniowe mogą dostosować swoje działania do zmian zachowań klientów?

Klient zainteresowany zakupem ubezpieczenia w większości przypadków rozpoczyna swoje poszukiwania w internecie. Następnie szuka bardziej bezpośredniego kontaktu, dzwoniąc na infolinię lub do agenta. Ścieżka klienta w procesie poszukiwania informacji o produkcie, nie tylko powinna przebiegać przez wszystkie wyżej wymienione kanały, ale powinna też być wcześniej zaprojektowana przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele muszą zareagować na oczekiwania klientów

Dynamiczny rozwój sprzedaży w internecie i bankowości elektronicznej wpłynął na oczekiwania klientów wobec oferowanych usług. Branża ubezpieczeniowa staje przed wieloma wyzwaniami, którym musi sprostać. Przede wszystkim do zaadresowania są następujące:

• rozwój i integracja kompetencji cyfrowych niezbędnych do kompleksowego zarządzania relacjami z klientem,

• nieustanne gromadzenie i integracja danych klienta na podstawie każdego kontaktu z klientem, niezależnie od kanału,

• zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym oraz ich analiza, która pozwala na automatyczną i natychmiastową personalizację oferty oraz ścieżki klienta,

• dostosowanie produktów do kanałów zdalnych, które umożliwiają konfigurację produktów w odpowiednich przedziałach,

• wdrożenie nowych technologii, które ułatwiają zarządzanie kontaktami z klientami w wielu kanałach.

Jak Deloitte może pomóc?

W Deloitte opracowaliśmy Marketing Automation Accelerator dla branży ubezpieczeniowej — specjalnie skonfigurowane narzędzie, które bazuje na chmurze marketingowej Salesforce i platformie Datorama. Co oferuje akcelerator?

  • gotowe ścieżki klienta, tworzone na podstawie naszej wiedzy branżowej,
  • model danych przygotowany specjalnie dla branży ubezpieczeniowej,
  • lead scoring model, który pozwala na identyfikację potencjalnych klientów i oszacowanie, którzy z nich mogą przynieść największą wartość ubezpieczycielowi,
  • sprawozdawczość, która ułatwia podejmowanie ważnych decyzji biznesowych na postawie analizy klientów.

System gromadzi i przetwarza dane behawioralne klientów, które analizuje na podstawie interakcji online oraz wcześniejszych relacji z firmą ubezpieczeniową. Wszystkie informacje zasilają model danych przygotowany specjalnie dla branży ubezpieczeniowej. Informacje wykorzystywane są w wielu kanałach: online, infolinia, sieć agentów. Wynik wielowymiarowej oceny klienta jest uzależniony od wybranych zdarzeń i interakcji. Za każde kliknięcie, pominięcie reklamy lub wyszukiwanie potencjalnemu klientowi platforma przyznaje punkty w poszczególnych kategoriach, na podstawie których opracowywana jest analiza.

Dzięki narzędziu Marketing Automation Accelerator for Insurance firmy ubezpieczeniowe mogą obniżyć koszty pozyskiwania klientów, zwiększyć długoterminową wartość klienta (LTV) i generować leady. Ponadto firmy ubezpieczeniowe uzyskują cenne informacje na temat zachowań potencjalnych klientów. Ubezpieczyciele mogą skrócić czas i obniżyć koszty wdrożenia narzędzi do automatyzacji marketingu – skorzystać z gotowych ścieżek klienta, przygotowanych specjalnie dla branży ubezpieczeniowej.

Dzięki Marketing Automation Accelerator for Insurance firmy ubezpieczeniowe mogą:

  • obniżyć koszty akwizycji,
  • zwiększyć długoterminową wartość klienta (LTV) i pozyskiwać dane kontaktowe potencjalnych klientów,
  • obniżyć koszty wdrożenia narzędzi do automatyzacji marketingu - skorzystać z gotowych, branżowych ścieżek klienta, 
  • uzyskać informacje na temat zachowań potencjalnych klientów.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania. 

Kontakt:

Marcin Warszewski

Marcin Warszewski

FSI Insurance Leader | Customer Strategy Leader

Marcin Warszewski posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w pracy dla wiodących polskich, europejskich i globalnych instytucji finansowych. Specjalizuje się w definiowaniu i realizacji strategii, tra... Więcej

Zuzanna Fernandez

Zuzanna Fernandez

Manager

W Deloitte Digital, Zuzanna zajmuje się prowadzeniem projektów wdrożeniowych i transformacji cyfrowej. Zuzanna specjalizuje się w projektach dla branży ubezpieczeniowej, Life Sciences i ochrony zdrowi... Więcej