Jury II edycji plebiscytu Best Managed Companies Poland

Artykuł

Jury II edycji plebiscytu Best Managed Companies Poland

Poznaj członków jury

Wśród członków jury drugiej, polskiej edycji plebiscytu Best Managed Companies znajdują się przedstawiciele cenionych uczelni oraz znani i odnoszący sukcesy przedsiębiorcy.

Magdalena Zmitrowicz

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Przedsiębiorstw

W 2018 roku rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, następnie w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W ciągu dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W latach 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie.

Od stycznia 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Od grudnia 2018 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o., a od marca 2021 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA (EMBA) organizowanych przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA New York w ramach Citigroup.

Dr n. med.Małgorzata Adamkiewicz 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Współwłaścicielka Adamed Pharma S.A.

Inicjatorka prac nad innowacjami w Polsce. Promotorka polskiej przedsiębiorczości poprzez współpracę nauki z biznesem, a także rozwoju gospodarki poprzez innowacje i ekspansję międzynarodową. W ramach działalności społecznej rozwija i wspiera młode talenty.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Współwłaścicielka Adamed Pharma S.A. – jednej z największych polskich firm farmaceutyczno-biotechnologicznych, która powstała dzięki polskiej myśli naukowej oraz innowacyjności. Adamed oferuje produkty pacjentom z kilkudziesięciu krajów na świecie. Od 2001 r. przeznaczył ok. 2 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową. Firma niezmiennie angażuje się społecznie – ostatnio na pomoc Ukrainie, w tym leki i środki pomocy medycznej przeznaczyła 13 mln zł.Współwłaścicielka i Członek Zarządu Adamed Technology – firmy, która inwestuje w projekty typu startup głównie z branży medycznej.

Powołała Fundację Adamed, która od wielu lat wspiera wybitnie uzdolnioną młodzież. Do programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP zarejestrowało się ok. 60 tys. uczniów.

Z wykształcenia jest lekarzem endokrynologiem, posiada II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Pełni funkcję Członka Zarządu Polskiej Rady Biznesu, należy do Business Centre Club.

Pomysłodawczyni i współwłaścicielka jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych - Narvil pod Warszawą.
Została odznaczona w 2013 roku Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej a w 2019 roku Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

Dariusz Duma

Dyrektor wykonawczy Family Business Network Poland

Filozof, przedsiębiorca, inwestor, konsultant, trener i wykładowca zarządzania z 20 letnim doświadczeniem w Polsce i za granicą.

Specjalista w zakresie zmian, zarządzania organizacjami, przywództwa i sprzedaży, zarządzania karierą liderów, filozofii i psychologii biznesu, zarządzania przez wartości. Popularyzuje wiedzę, kompetencje i wartości związane z przedsiębiorczością, otwartością na zmiany, skutecznością i najwyższymi standardami działania w biznesie. Autor książki Serce i portfel. Być sobą w pracy, współautor Wartość wartości.

Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego

Ekspert w dziedzinie firm rodzinnych i ładu korporacyjnego. Autorka ponad 90 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę w XI Konkursie na prace naukowe Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN za monografię habilitacyjną pt.: Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne (Poltext, 2013), nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (WSPiZ im. L. Koźmińskiego, 2002) oraz wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania za podręcznik pt. Ład korporacyjny (Wolters Kluwer Polska, 2011). Ostatnia książka pt. System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe (Poltext, 2015) została poświęcona zagadnieniom nadzoru w firmach rodzinnych. W 2019 r. podręcznik pt. Zarządzanie firmą rodzinną (Poltext), którego była współredaktorem oraz współautorem, otrzymał NAGRODĘ ECONOMICUS 2019.

Marek Piechocki

Prezes Zarządu LPP SA

Twórca i współzałożyciel LPP, obecnie Prezes Zarządu spółki. Od początku swojej kariery zawodowej skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, z branżą odzieżową związany od 1989. W 1991 wraz z Jerzym Lubiańcem założył przedsiębiorstwo Mistral, które w 1995 zostało przekształcone w spółkę LPP.

Jako Prezes Zarządu, odpowiada za wszystkie aspekty funkcjonowania firmy – od zarządzania markami odzieżowymi, przez rozwój produktów, ale także operacje sprzedażowe w modelu omnichannel. Nadzoruje działania strategiczne firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zarządza zespołami odpowiedzialnymi za zlecanie produkcji kolekcji na całym świecie. W 2013 uznany przez prestiżowy magazyn Harvard Business Review za najskuteczniejszego CEO w Polsce.

Marek Piechocki urodził się w 1961. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.
 

Dr Adam Kowalik

Doradca, menedżer, analityk i trener, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania

Doradca, menedżer, analityk i trener z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie rynkowym, analizie biznesowej, rozwoju biznesu, zarządzaniu produktem. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Prowadzi własną praktykę doradczą dostarczając klientom m.in. niezależne analizy oraz wiedzę do podejmowania strategicznych decyzji. Wcześniej pracował w globalnej firmie doradczej jako dyrektor odpowiedzialny za strategiczny wywiad rynkowy (2006-2016). Karierę rozpoczynał w firmie telekomunikacyjnej, gdzie zajmował się zarządzaniem wiedzą (2001-2006). Od kilku lat związany z Uniwersytetem SWPS, gdzie aktualnie prowadzi m.in. warsztaty na temat strategii konkurowania a wcześniej odpowiadał za kierunek „Zarządzanie i przywództwo” oraz kierował Katedrą Zarządzania. Swoją wiedzą dzieli się także podczas praktycznych szkoleń, zajęć na studiach MBA, międzynarodowych konferencji biznesowych. Tworzy programy rozwojowe typu „executive education”. W 2012 założył polski oddział stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals, któremu przewodniczył do 2015. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał wyróżnienie Catalyst Award. Był także mentorem w programach rozwojowych TopMinds, YBP, IC. Stopień magistra i następnie doktora uzyskał w SGH w Warszawie. Jest biegłym sądowym w dziedzinie zarządzania ryzykiem gospodarczym. Był stypendystą programów Fulbright w USA i CEMS w Norwegii.

Iva Georgijew

Partner Deloitte, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Deloitte Central Europe

Iva kieruje Zespołem Cen Transferowych w Polsce oraz odpowiada za regionalny Zespół Cen Transferowych w Europie Środkowowschodniej. Jest członkinią Międzynarodowej Rady ds. Kontrowersji Dotyczących Cen Transferowych. Iwona posiada doświadczenie m.in. w branży dóbr konsumpcyjnych, sektorze zaawansowanych technologii, mediach i branży energetycznej. Jest Liderką Klubu SheXO oraz Programu Różnorodności w Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej.

Marta Półtorak

Prezes Zarządu Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

Pełni funkcje Prezesa Zarządu Marma Polskie Folie Sp. z o.o. - firmy istniejącej od 1991 roku, działającej w ramach Grupy kapitałowej Marma, będącej jednym z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie. Zarządza również Develop Investment Sp. z o.o. który jest właścicielem Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall, największego wielofunkcyjnego kompleksu stolicy Podkarpacia. Łączy on w sobie świat biznesu, kultury, handlu i rozrywki – jest zdobywcą nagrody Lidera Regionu w kategorii „Działalność Kulturalna i Handlowa” Wiceprezes Zarządu Hotele Grupy Marma Sp. z o.o., firmy która w 2012 roku otworzyła pierwszy na Podkarpaciu hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie, który zdobył m.in. prestiżową nagrodę Best Hotel Award przez kolejne trzy lata funkcjonowania. Z pasji powstała również spółka Piwnice Półtorak Wine & Spirits, czyli winnica w Witryłowie nad Sanem, która należy do największych i najpiękniej położonych w województwie podkarpackim.

Pani Marta, jako pierwsza kobieta w historii, otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa, doceniona za wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, kultury, sztuki i sportu oraz szeroką działalność społeczną i charytatywną.

Za wsparcie społeczne wyróżniona została mianem Honorowy Przyjaciel Rzeszowskiej Hematologii, dofinansowała budowę Domu Polskiego w Nepalu dla ofiar trzęsienia ziemi oraz grupy dzieci pochodzących z obszarów Ukrainy objętych działaniami wojennymi podczas ich pobytu w Polsce. Warto również wspomnieć, że Pani Marta jest wieloletnim Mecenasem Wystawy Bliźniemu Swemu na rzecz Towarzystwa Św. Brata Alberta. Spółka Marma Polskie Folie została uhonorowana tytułem Best Managed Company w pierwszej edycji plebiscytu.

Organizator Partner strategicznyPartnerzy merytoryczniPatron medialny
Czy ta strona była pomocna?