Raport: Firmy prywatne – wyzwania i możliwości

Artykuł

Raport: Firmy prywatne – wyzwania i możliwości część I

Wydanie globalne dla firm rodzinnych na rok 2020

Maj 2020

W niniejszym raporcie przyglądamy się cechom wspólnym firm rodzinnych z całego świata, którym udało się osiągnąć długotrwałej harmonię. Specjaliści Deloitte, współpracujący z firmami rodzinnymi, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z różnych obszarów. Jak się okazuje dobrze zaplanowana sukcesja, jasna komunikacja, oraz wyraźnie zbudowane poczucie misji firmy oraz strategii biznesowej stanowią filary dobrej kondycji przedsiębiorstw rodzinnych.

> Firmy prywatne – wyzwania i możliwości 2020 - część pierwsza (maj 2020)
Strona internetowa | Pobierz PDF 

> Firmy prywatne - wyzwania i możliwości 2020 - część druga  (lipiec 2020)
Strona internetowa | Pobierz PDF 

„Rodzina” jest jednym ze słów, które w każdym języku wywołuje silne emocje. Z jednej strony kojarzy się z miłością, siłą, wsparciem, szczególną więzią, a z drugiej z konfliktem, napięciem i dramatami. Pielęgnowanie pozytywnych skojarzeń wymaga wysiłku i oddania. Osiągnięcie wspomnianej wcześniej harmonii w stosunkach rodzinnych jest nie lada wyzwaniem dla wszystkich, zwłaszcza, gdy jej członkowie prowadzą wspólnie rodzinny biznes - dla nich jest to podwójnie wymagające.

Często podkreślamy, jak ogromne znaczenie firmy rodzinne mają dla gospodarki kraju, w którym prowadzą działalność i rozwijają się, okazuje się jednak, że realizacja celów pozaekonomicznych, przez tego rodzaju przedsiębiorstwa, może być ich największym atutem w kontekście społecznym. Wkład firm rodzinnych może mieć kluczowe znaczenie - nie tylko z uwagi na utrzymanie biznesu i jego rozwój, ale również z perspektywy tego, jak ich działanie na rzecz społeczeństwa będzie postrzegane i jak zostanie zapamiętany.

 

Co czwarta firma rodzinna przygotowana na sukcesję

Jedynie w nielicznych firmach rodzinnych dochodzi do przejęcia sterów przez trzecie i czwarte pokolenie, a częstym powodem tego stanu rzeczy są rozbieżności między celami, pragnieniami i potrzebami biznesu a wizją poszczególnych członków rodziny. Tylko 41 proc. właścicieli jest przygotowanych na przeprowadzenie udanej sukcesji. Przeprowadzanie całego procesu planowania sukcesji z uwzględnieniem strategii biznesowej zaczyna być obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Firmy prywatne - wyzwania i możliwości | Wydanie dla firm rodzinnych na rok 2020

W dobie tak radykalnie postępujących zmian ekonomicznych, rynkowych i technologicznych, planowanie i przygotowanie sukcesji powinno stać się jednym z kluczowych działań każdej firmy rodzinnej. Hotel rodziny Hoshi, istniejący od 1302 lat, jest najlepszym przykładem, że kryzysy takie, jak SARS-CoV-2, przetrwają ci, którzy mają swoją wizję oraz wartości, które pomagają odbudować i rozwijać firmę dla wielu pokoleń

– mówi Tadeusz Dulian, Doradca firm rodzinnych, Deloitte.

 

Misja firmy rodzinnej

Okazuje się, że firmy rodzinne, które odnoszą sukcesy, mają jedną cechę wspólną: oprócz osiągania satysfakcjonujących przychodów mają cel ważniejszy, budowanie poczucia misji. Oczywiście realizacja założeń finansowych, a tym samym zachowanie ciągłości biznesowej, jest tak samo ważna dla firm rodzinnych, jak dla każdego innego przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku tych pierwszych dodatkową siłą napędową są ich wyjątkowe dążenia, które w wielu przypadkach stanowią podstawę ich przyszłego dziedzictwa. Bez względu na to, czy przyjmują one formę zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności, prowadzenia zrównoważonego biznesu z dbałością o środowisko, czy produkowania najwyższej jakości wyrobów rzemieślniczych, to podstawą wszelkich działań tych firm jest ich misja.

 

Cyberbezpieczeństwo – element strategii biznesowej

Wiele wiodących firm rodzinnych zaczęło traktować gotowość cybernetyczną, jako nieodłączny element swojej strategii biznesowej. W dzisiejszych czasach firmy rodzinne funkcjonują w środowisku stale połączonym z siecią, w której ilość danych wzrasta, podobnie jak ryzyko cyberataków. Wielu przedsiębiorstwom rodzinnym może się wydawać, że to zagrożenie ich nie dotyczy, ponieważ prowadzona przez nie działalność nie przyciąga uwagi. Jednak jej skala może być wystarczająco duża, aby firma stała się atrakcyjnym celem dla hakerów i przestępców.

Firmy rodzinne są nie mniej narażone na cyberataki niż inne komercyjne podmioty. Firmy te często w pierwszych latach działalności skupiały się na dynamicznym rozwoju – nie zmieniając i rozwijając IT „bo działało”. Skutkowało to nawarstwianiem się zaszłości w obszarze IT przez wiele lat. Powstały dług technologiczny wpływa dziś istotnie na zwiększenie ekspozycji tych firm na ataki. Poza trendami ataków socjotechnicznych wykorzystującymi pandemię SARS-CoV-2, w świetle ostatnich wydarzeń istotne jest między innymi zaadresowanie ryzyk, wynikających ze zmiany modelu pracy na telepracę (narzędzia do współdzielenia dokumentów, telekonferencje, zapasowe urządzenia), ale również zapewnienie elastyczności rozwiązań (np. VPN), aby mogły nieprzerwanie zapewnić dostęp zdalny do firmy.

– mówi Marcin Ludwiszewski, Dyrektor i Lider ds. cyberbezpieczeństwa w Deloitte.

 

Wnioski z raportu Deloitte potwierdzają tylko tezę, że liderami na rynku są te firmy, które planują swoje działania nie tylko tu i teraz, ale przewidują także, jak ich firma będzie funkcjonowała w przyszłości. Przedsiębiorstwo posiadające spójną wizję, poczucie misji, oparte na silnej i rozumiejącej swoje potrzeby oraz cele rodzinie jest bardziej odporne na kryzysy i zmiany w świecie.  Ma to istotne znaczenie nie tylko dla ciągłości działania biznesu, ale także coraz częściej wpływa to na relację z inwestorami i podpisywanie umów długoterminowych.

Niniejszy raport został przygotowany w I kw. 2020 roku i stanowi zbiór analiz i rozważań ponad dwudziestu ekspertów Deloitte z całego świata, odnośnie kwestii dotyczących firm prywatnych i rodzinnych. Raport prezentowany przez Deloitte Private, stanowi wielowymiarową inicjatywą wykorzystującą rzeczywiste wydarzenia, raporty, publikacje badawcze, webcasty, biuletyny informacyjne i inne narzędzia w celu przekazania Państwu istotnych wniosków i spostrzeżeń w sposób spójny i przejrzysty.

Czy ta strona była pomocna?