COVID-19

Artykuł

COVID-19: Jak zadbać o pracowników i ich odporność na kryzys

Strategie zatrudnienia koncentrujące się na aspekcie ludzkim

Polska | Konsulting | kwiecień 2020 (wydanie specjalne)

Tarcza antykryzysowa, obok przedsiębiorców, ma również zadbać o bezpieczeństwo pracowników i jednocześnie wspierać pracodawców. Planowane rozwiązania mają zapobiec bezrobociu i zwolnieniom pracowników w zakładach pracy, a ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektu ustaw.

Kryzys związany z COVID-19 może wstrząsnąć fundamentami kultury organizacji, wpływając na podział pracy, zasoby kadrowe i zaangażowanie interesariuszy. W dłuższej perspektywie może jednak stanowić szansę na usprawnienie komunikacji oraz zwiększenie odporności kadry i dbałości o kwestie zdrowia oraz samopoczucia.

Pandemia jest dla całego świata zjawiskiem niespodziewanym, które wymaga reakcji przemyślanej i ukierunkowanej na człowieka. 

Nagłe przejście na pracę z domu niesie ze sobą specyficzne wyzwania, związane z naszym zdrowiem psychicznym, w tym poczucie izolacji i samotności, wynikające z niemożności spojrzenia w twarz drugiemu człowiekowi oraz z zatarcia granic między godzinami pracy a życiem prywatnym.

Wielu pracowników musi na nowo wyznaczyć sobie priorytety – dbać o dzieci, które nie chodzą do szkoły oraz o innych członków rodziny, nie zapominając przy tym o sobie.

Najnowsze wydania newslettera Employee Experience

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

COVID-19: praktyczne strategie zatrudnienia koncentrujące się na aspekcie ludzkim

W styczniu 2020 roku firma Deloitte przeprowadziła w Chinach badanie dotyczące polityki i działań w zakresie kapitału ludzkiego w obliczu rosnących obaw o zdrowie publiczne. Wzięło w nim udział ponad tysiąc firm prowadzących działalność w Chinach, co dało przekrój od działalności prywatnych i zagranicznych, przez przedsiębiorstwa państwowe, po organizacje non-profit.

POZNAJ WYNIKI BADANIA

WEBCAST: Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla pracowników i pracodawców

O tym, na co mogą liczyć pracownicy i pracodawcy w walce ze skutkami COVID-19 opowiemy w trakcie webcastu: „Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla pracowników i pracodawców”.

Seminarium on-line: 9 kwietnia 2020 r., godz. 10.00-11.00

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST

Ustawa antykryzysowa – nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

W przyjętej w dniu 28 marca 2020 r. ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Antykryzysowa”) zostały przewidziane mechanizmy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców, których dotknął kryzys ekonomiczny wywołany przez epidemię COVID-19.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PODCAST: Jowita Michalska o tym, czy pojutrze czeka nas jutro | Człowiek Biznes Technologia by Wiesław Kotecki

To czas wielkiej próby dla liderów. Jak zdalnie zarządzać zespołem, jak skutecznie motywować ludzi do pracy zdalnej, jak nadzorować i weryfikować działania pracowników bez chorej kontroli.

ODSŁUCHAJ ROZMOWĘ

Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników, kiedy trzeba pracować inaczej

Znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu: przez 24 godziny na dobę zalewają nas informacje, różnorodne, często sprzeczne opinie, publikowane w mediach społecznościowych; pracujemy w odosobnieniu, łącząc obowiązki zawodowe z domowymi i opiekuńczymi; sytuacja zmienia się z chwili na chwilę, a co najgorsze, musimy stale mierzyć się z poczuciem ogromnej niepewności. W takich sytuacjach wzrasta poziom stresu i niepokoju.

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZADBAĆ O SIEBIE

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?