Kwiecień 2021 – Czy wiek pracownika ma znaczenie?

Artykuł

Maj 2021 – Czy wiek pracownika ma znaczenie?

Jak wesprzeć pracowników w przystosowywaniu się do zmian w środowisku pracy

HR@Transformation | 05/2021

Kryzys wywołany wybuchem pandemii COVID-19 stał się bodźcem do zastanowienia, czy tradycyjne podejście do segmentacji pracowników w oparciu o ich wiek ma rację bytu w czasach, gdy profil demograficzny talentów ulega dynamicznym zmianom.

Zarządzanie coraz bardziej zróżnicowanymi pokoleniowo pracownikami jest źródłem wielu wyzwań. Organizacje stąpają po kruchym lodzie, chcąc z jednej strony stworzyć młodym osobom możliwości rozwoju zawodowego, a z drugiej sprawić, aby osoby z długim stażem, posiadające wąskie specjalizacje, nie czuły się wykluczone.

Jak wynika z raportu Deloitte Global Human Capital Trends 2020 jedynie 6% respondentów uważa, że ich liderzy posiadają odpowiednie umiejętności, aby skutecznie zarządzać tak zróżnicowaną wiekowo grupą pracowników. Problem tkwi w tym, że organizacje postrzegają swoich pracowników przez pryzmat wieku i przynależności do określonej grupy pokoleniowej. Jednak tradycyjne cechy demograficzne, takie jak wiek, niekoniecznie odzwierciedlają sposób myślenia wszystkich przedstawicieli danej grupy.

Jak w takim razie poznać i zrozumieć swoich pracowników? Jak ułatwić pracownikom przystosowywanie się do zmian w środowisku pracy?

Najnowsze wydania newslettera HR@Transformation

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

TRENDY: Metryka to nie wszystko: dlaczego wiek, może wprowadzić w błąd

Wraz z coraz bardziej złożoną strukturą wiekową zespołów pojawia się pytanie czy przyszłe strategie zatrudnienia w dalszym ciągu powinny opierać się na tradycyjnej segmentacji?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KOMENTARZE: Uruchomienie wewnętrznego rynku talentów

Odpowiednio wykorzystana, przy zastosowaniu podejścia iteracyjnego, wewnętrzna giełda talentów może przyczynić się do osiągnięcia szeregu korzyści w zakresie pozyskiwania talentów, mobilności pracowników oraz zarządzania talentami, prowadząc do transformacji pracowniczej i zwiększając elastyczność organizacyjną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WEBINAR HR LAB: Pierwsze kroki na rynku pracy

Jak wejść na rynek pracy, który w dużej mierze jest dziś wirtualny? W jakim świetle doświadczenie ostatnich miesięcy stawia pracodawców? Jakie są blaski i cienie pierwszych doświadczeń starających się o staże, pracę, zatrudnienie w dobie pandemii?

ZAREJESTRUJ SIĘ

PODCAST: O zmieniającej się roli lidera oraz wspólnym języku biznesu i funkcji HR

John Guziak rozmawia z Grażyną Rzehak o tym, kim lider/liderka jest dzisiaj i jak jego/jej rola ewoluuje w przyszłości; o tym, dlaczego poznanie biznesu i analiza danych jest tak istotna dla sukcesu organizacji, a także o tym, na co liderzy powinni się przygotować po pandemii.

ODSŁUCHAJ ROZMOWĘ

BLOG: Czy odbudowa zaufania jest konieczna, by ludzie wrócili do biur?

Na początku przyszłego roku zacznie się zapewne ponowne otwieranie biur. Pytanie, do jakiego stopnia ludzie chcą do nich w ogóle wrócić? Czy liderzy wiedzą, co wpływa na zamiar takiego powrotu? Od czego zależy, by pracownicy i organizacja wykorzystali swój zupełnie nowy potencjał?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz także:

Deloitte + Workday

Jako światowy lider usług konsultingowych i wdrażania rozwiązania Workday, Deloitte wspiera swoich klientów w osiąganiu korzyści płynących z zastosowania platformy Workday, oferującej usługi w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i finansami, co ma rzeczywiste przełożenie na realizację założeń biznesowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Plemiona, rozdziały i składy, czyli struktura organizacyjna wspierająca zwinność

Wyobraźmy sobie, że nasza firma składa się z plemion, które zrzeszają nie więcej niż 150 osób i każde z nich realizuje wspólnie wyznaczone cele, poprzez rozwijanie produktów w mniejszych zespołach nazwanych składami. O ile szybciej bylibyśmy w stanie dostarczać gotowe produkty na rynek?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy ta strona była pomocna?