Artykuł

Raport: Trendy HR 2013

Zarządzanie talentami priorytetem dyrektorów HR

Przywództwo, talenty i różnorodność wśród najważniejszych trendów HR

“Firmy borykają się z niedoborem utalentowanych pracowników i skutecznych liderów – a są to kluczowe czynniki sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy.”
Magdalena Jończak
Dyrektor zarządzająca praktyką Human Capital w Dziale Konsultingu Deloitte Polska

Po kilku latach od rozpoczęcia światowego kryzysu gospodarczego, firmy zaczynają dostrzegać potencjał do wprowadzania zmian i innowacji. Przez ostatnie lata większość decyzji dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim było w ogromnym stopniu ograniczone przez warunki kryzysowe i wynikający z nich powolny wzrost ekonomiczny. Teraz, kiedy globalna gospodarka rusza naprzód, organizacje zaczynają na nowo kształtować swoje horyzonty.

Światowe Trendy HR 2013 – najważniejsze wnioski z raportu:

 • Przywództwo 2.0: obalanie mitu superbohatera
  • Obowiązujące jeszcze do niedawna teorie dotyczące przywództwa nie dotrzymują kroku dzisiejszemu rynkowi. Organizacje poszukują nowych wzorców na obecne czasy.
 • Zarządy zmieniają zasady gry w dziedzinie HR
  • Zarządy wiodących organizacji coraz bardziej angażują dyrektorów personalnych w proces podejmowania decyzji strategicznych.
 • Talenty z państw bloku BRIC (Brazylii, Rosji, Indii i Chin)
  • W epoce wszechobecnej globalizacji, organizacje starają się tworzyć sieci talentów, które nakierowane są nie tylko na już istniejące rynki, ale mogą również napędzać rozwój nowych wschodzących rynków.
 • Korzyści płynące z globalnej różnorodności
  • W obliczu postępującej globalnej ekspansji i niedoboru talentów w najistotniejszych dziedzinach, firmy wzmagają wysiłki w celu pozyskiwania i zatrzymywania talentów zróżnicowanych demograficznie i ideowo.
 • Miejsca pracy przyszłości - Tworzenie elastycznego miejsca pracy
  • Elastyczne warunki pracy stały się koniecznością, jeśli firma chce przyciągnąć i zatrzymać u siebie najlepszych pracowników.
 • Otwarta gospodarka talentów
  • Wyobraźmy sobie rok 2020. Połowa osób, na których teraz opiera się firma już w niej nie pracuje. W porządku - pod warunkiem, że jesteśmy na to przygotowani.
 • Przyśpieszenie organizacyjne
  • W obliczu coraz trudniejszych i liczniejszych wyzwań rosną oczekiwania w stosunku do inicjatyw zmian.Organizacje chcą elastycznych, a przy tym dostosowanych do potrzeb i precyzyjnych strategii.
 • Bój o rozwój talentów
  • W obszarze zarządzania talentami następuje wyraźne przesunięcie akcentu z rekrutacji na rzecz rozwoju.
 • Nowe priorytety biznesowe – odmieniona funkcja HR
  • Przekształcanie funkcji HR pozwala na silniejszą koncentrację na priorytetach biznesowych i takich aspektach jak talenty, wschodzące rynki czy reorganizacja HR.
 • Nadawanie marki miejscu pracy: tworzenie marki talentu
  • Media społecznościowe doprowadziły do zatarcia się granic pomiędzy markami korporacyjnymi a markami talentów. Jednak ta moneta ma dwie strony.
 • Starzejące się kadry: Jak znaleźć dobre strony w sytuacji braku talentów?
  • Organizacje mogą obrócić na swoją korzyść zmieniające się wzorce przechodzenia pracowników na emeryturę tak, aby zmniejszać niedobory talentów.
 • Łamigłówki procesu zarządzania wynikami
  • Tradycyjne sposoby zarządzania wynikami pracy nie przystają do błyskawicznych zmian zachodzących w środowisku biznesowym i wymagają udoskonalenia.
 • Analityka HR: myślenie w kategoriach ekonomicznych
  • Coraz częściej menedżerowie HR muszą odpowiadać na pytania, u podstaw których leżą kwestie ekonomiczne, takie jak na przykład alokacja deficytowych zasobów zwanych talentami.

 

O raporcie „Trendy HR 2013 - elastyczność i zmiana horyzontów”:

W badaniu, na którego podstawie powstał niniejszy raport wzięło udział ponad 1300 respondentów z 59 krajów z najbardziej rozwiniętych regionów świata. W oparciu o ich opinie, rozmowy z klientami oraz konsultacje ekspertów zidentyfikowaliśmy 13 globalnych trendów HR, które są priorytetowe zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracowników.

Human Capital Trends 2013
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy