Artykuł

Raport: Trendy HR 2015

Nowy świat pracy

Czerwiec 2015 r.

Rok 2015 będzie niezwykle ważny dla działów HR i zespołów odpowiedzialnych za rozwijanie talentów. Analizując 10 najważniejszych trendów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, prognozujemy, że najbliższy rok to czas kreatywności, śmiałego przywództwa i zasadniczego przekształcania praktyk, które liderzy HR stosowali od wielu lat.

Raport „Trendy HR 2015 – Nowy świat pracy” to jedno z najszerzej zakrojonych przedsięwzięć badawczo-obserwacyjnych na temat talentów, przywództwa, wyzwań stojących przez funkcją HR oraz jej gotowości w różnych częściach świata. Badania opisane w tym raporcie opierają się na sondażach i wywiadach przeprowadzonych z ponad 3.300 osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w biznesie i działach personalnych w 106 krajach świata.

W toku badania respondenci z kręgów biznesowych i HR oceniali znaczenie konkretnych wyzwań czy kwestii związanych z zarządzaniem talentami, z którymi zmagają się ich organizacje, a także szacowali na ile ich firmy są przygotowane, aby uporać się z tymi wyzwaniami i problemami.

"Trendy HR 2015 Nowy Świat Pracy" Publikacja w języku polskim

HR Trendy 2015 - Prezentacja wyników

10 najważniejszych trendów HR

W tegorocznym raporcie analizujemy 10 najważniejszych trendów, które podzieliliśmy na cztery kategorie wyzwań: przewodzenie, angażowanie, przekształcanie i wypracowywanie od nowa. 

Przywództwo:

Przywództwo: Dlaczego problem powraca?
Priorytet nr 2 na świecie (w Polsce nr 6)

Firmy niezmiennie podejmują wysiłki w celu wykształcenia liderów na wszystkich poziomach organizacji oraz w dalszym ciągu inwestują w nowe modele przywództwa. Deficyt umiejętności w zakresie kreowania prawdziwych liderów jest coraz większy we wszystkich rejonach świata.

Szkolenia i rozwój: W centrum uwagi.
Priorytet nr 3 na świecie (w Polsce nr 5)

Napotykając zwiększające się niedobory umiejętności personelu firmy analizują i testują nowe podejście do szkoleń oraz rozwoju pracowników.

Zaangażowanie: 

Kultura i zaangażowanie: Naga organizacja.
priorytet nr 1 na świecie (w Polsce nr 1)

Firmy zdają sobie sprawę z potrzeby zwiększenia nacisku na kwestie kultury organizacji i w obliczu kryzysu zaangażowania i spadku retencji, starają się znacznie wzmocnić zaangażowanie pracowników.

Pracownicy na żądanie: Czy jesteś gotów?
Priorytet nr 5 na świecie (w Polsce nr 3)

Firmy przyjmują bardziej wysublimowane podejście w zakresie zarządzania wszystkimi aspektami zagadnień pracowniczych, w tym odnośnie pracowników kontraktowych, prowizyjnych czy też pracujących na godziny.

Zarządzanie efektywnością: Sekretny składnik.
Priorytet nr 6 na świecie (w Polsce nr 4)

Firmy zastępują tradycyjne zarządzanie wynikami (sposoby oceny i nagradzania pracowników) bardziej innowacyjnymi modelami zarządzania wydajnością.

Przekształcenie: 

Transformacja funkcji HR: Całkowita przemiana.
Priorytet nr 4 na świecie (w Polsce nr 2)

HR przechodzi całkowitą transformację, aby móc silniej oddziaływać na biznes, promować HR i innowacyjność w przedsiębiorczości.

Analityka w obszarze kadr i HR: Ciągle na wolnym biegu.
Priorytet nr 7 na świecie (w Polsce nr 7)

Zbyt mało organizacji aktywnie wykorzystuje możliwości zastosowania analityki w obszarze kadr.

Dane o pracownikach są wszędzie: Sprowadź je do organizacji.
Priorytet nr 10 na świecie (w Polsce nr 10)

Gwałtowny wzrost ilości danych dotyczących pracowników, przechowanych przez strony trzecie (np. w serwisach społecznościowych) sprawił, że wykształca się nowy świat danych pracowniczych gromadzonych poza przedsiębiorstwem. Firmy powinny rozwinąć umiejętność przeglądania, zarządzania i korzystania z takich danych, aby móc bardziej efektywnie pozyskiwać, zatrudniać, utrzymywać pracowników, a także kultywować przywództwo.

Wypracowanie od nowa:

Uproszczenie pracy: Naciągająca rewolucja.
Priorytet nr 8 na świecie (w Polsce nr 7)

Firmy upraszczają środowisko pracy oraz swoje praktyki w odpowiedzi na daleko idący rosnący stopień skomplikowania systemów i organizacji oraz nadmierny przesyt informacyjny.

Maszyny i ludzie: Współpraca zamiast konkurencji.
Priorytet nr 9 na świecie (w Polsce nr 9)

Rosnące możliwości komputerów i oprogramowania w zakresie automatyzacji i zastępowania specjalistów powodują, że firmy muszą na nowo opracować schematy wykonywania pracy i zestawy umiejętności wymagane od pracowników.

Całościowe wyniki naszego badania, z podziałem na sektory, kraje i regiony oraz wielkość organizacji, możecie Państwo zobaczyć w formie wizualnej na naszej globalnej stronie internetowej: www.deloitte.com/hcdashboard

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy