Raport: Trendy HR 2016

Artykuł

Raport: Trendy HR 2016

Organizacja nowego typu

Maj 2016 r.

Po trzech latach starań, by zwiększyć zaangażowanie i retencję pracowników, a także poprawić jakość samego zarządzania i budować wartościową kulturę organizacji, menedżerowie dostrzegli potrzebę przeprojektowania samej organizacji. Z tegorocznego raportu „Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design” firmy doradczej Deloitte wynika, że ta „nowa organizacja” opiera się na zespołach o szerokich kompetencjach oraz zmodyfikowanym modelu zarządzania. W Polsce, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na utalentowanych pracowników, najważniejszym trendem jest rozwój przywództwa i wykształcenie nowego pokolenia liderów.

Raport „Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design” to jedno z najszerzej zakrojonych przedsięwzięć badawczo-obserwacyjnych na temat talentów, przywództwa, wyzwań stojących przed funkcją HR oraz jej gotowości w różnych częściach świata. Badania opisane w tym raporcie objęło ponad 7 tys. przedstawicieli branży HR i kadry kierowniczej z 130 krajów, w tym Polski.

W toku badania respondenci oceniali znaczenie konkretnych wyzwań czy kwestii związanych z zarządzaniem talentami, z którymi zmagają się ich organizacje, a także szacowali na ile ich firmy są przygotowane, aby uporać się z tymi wyzwaniami i problemami.

Publikacja w języku angielskim

10 najważniejszych trendów HR na świecie w 2016 roku

  1. Zmiany organizacyjne – 92 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 6)
  2. Przywództwo – 89 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 1)
  3. Kultura – 86 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 5)
  4. Zaangażowanie – 85 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 3)
  5. Szkolenia – 84 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 2)
  6. Myślenie projektowe – 79 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 7)
  7. Zmiana kompetencji działu HR – 78 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 8)
  8. Analityka zasobów ludzkich – 77 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 9)
  9. Cyfryzacja HR – 74 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 4)
  10. Zarządzanie zasobami ludzkimi – 71 proc. uznało je za ważne lub bardzo ważne (w Polsce nr 10)
Czy ta strona była pomocna?