Artykuł

Raport: The 2015 Deloitte Millennial Survey

Pokolenie Y oczekuje, że biznes będzie rozwiązywał problemy świata

Tylko czterech na dziesięciu Millenialsów z krajów rozwiniętych działalność biznesu ocenia jako etyczną

Styczeń 2015

Tegoroczne badanie (podtytuł raportu: Mind the gaps) miało na celu zidentyfikowanie różnic w postrzeganiu działalności biznesu oraz wpływu firm na społeczeństwo w porównaniu z wyznawanymi przez młodych ludzi ideałami (oczekiwania pokolenia Y versus stan faktyczny wg. pokolenia Y).

The 2015 Deloitte Millennial Survey. Mind the gaps.

Badanie luk dotyczyło czterech obszarów ocenianych przez Y-ki :

  • luka intencyjna (intention gap) - świadomy wpływ firm na społeczność a oczekiwania,
  • luka przywódcza (leadership gap) - koncentracja na ludziach a nacisk na wyniki,
  • impact gap czyli luka pomiędzy oczekiwaniami dotyczącymi wpływu biznesu na społeczeństwo, rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, rozwiazywanie problemów świata etc, a tym jakie jest rzeczywiste oddziaływanie biznesu,
  • confidence gap - jakie jest indywidualne poczucie komfortu pracownika, czynniki zadowolenia, różnice w definicji satysfakcji w pracy, cele rozwoju zawodowego i awansu; równice pomiędzy mężczyznami a kobietami.
     

Infografika - Raport The 2015 Deloitte Millennial Survey. Mind the gaps

Czy ta strona była pomocna?