Artykuł

Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy

Liderzy przyszłości

Badanie studentów i młodych absolwentów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy w 2015 r. dowiodło, podobnie jak jego poprzednia edycja, że nie jest to grupa jednorodna. Ten wniosek nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że co roku mury polskich wyższych uczelni opuszcza ponad 420 tys. absolwentów.

Raport zidentyfikował cztery przedstawione poniżej grupy studentów i młodych absolwentów wkraczających na rynek pracy bądź od niedawna na nim obecnych:

  • Tytani
  • Alpiniści
  • Umiarkowani
  • Sceptycy

Dwie z nich najbardziej nastawione na edukację, pracę i związane z tym ścieżki kariery mogą potencjalnie stanowić grupę szczególnie preferowaną przez pracodawców. Pełna charakterystyka poszczególnych grup ze szczególnym uwzględnieniem ich postaw wobec pracy oraz jej miejsca w hierarchii wartości znajduje się w pełnej wersji raport. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Polscy absolwenci na tle Europy Środkowej

Zapraszamy również do zapoznania się wynikami badania "Rynek pracy w Europie Środkowej oczami pokolenia Y", które pokazuje wyniki analogicznej analizy przeprowadzonej w całym regionie.

Liderzy przyszłości
Czy ta strona była pomocna?