Wpływ zmian technologicznych na zachowanie pracowników

Artykuł

Raport „The connected worker. Clocking in to the digital age”

Wpływ zmian technologicznych na zachowanie pracowników

Sierpień 2017 r.

Najcenniejszym zasobem firm są ich pracownicy, dlatego kluczowe jest zrozumienie, jaki wpływ na organizację pracy ma dziś cyfryzacja oraz trendy kulturowe.

Badanie Deloitte (które zostało przeprowadzone na ponad 2000 osób zatrudnionych w różnych sektorach gospodarczych, jak i na różnych stanowiskach) pozwala zrozumieć poziom, zakres oraz podejście do korzystania z technologii w miejscu pracy. Mimo że pracownicy fizyczni i umysłowi w życiu prywatnym korzystają z technologii w bardzo podobnym stopniu, to w pracy różnice w tym obszarze są między nimi znaczące.

Raport ukazuje w jakim stopniu zmiany technologiczne wpływają na zachowanie pracowników.

– Firmy na całym świecie są pod coraz większą presją, aby zwiększać produktywność. Korzystanie z technologii cyfrowych w większym stopniu niż dotychczas może ten proces wspomóc. Należy jednak pamiętać, że to ludzie są kluczowym elementem sektora usług, a zmiany technologiczne mają istotny wpływ na ich zachowanie i, jak pokazuje badanie Deloitte, pracownicy doceniają wsparcie technologiczne w pracy. Zarówno wśród pracowników umysłowych jak i fizycznych widać przywiązanie do technologii. Coraz częstsze i bardziej zaawansowane korzystanie z niej w życiu osobistym już wpływa na nasze zachowania - również w miejscu pracy. Od cyfryzacji biznesu nie ma zatem ucieczki – mówi Olgierd Cygan, Lider Deloitte Digital CE. 

Czy ta strona była pomocna?