Artykuł

Raport: Trendy HR 2017

Zmiana zasad w erze cyfryzacji

Marzec 2017

Raport „Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji” to jedno z najszerzej zakrojonych przedsięwzięć badawczych Deloitte na temat talentów, przywództwa i wyzwań stojących przed działami HR w erze rewolucji technologicznej.

Nowa era, często określana czwartą rewolucją przemysłową lub ukutym przez nas terminem "Wielka Zmiana" (z ang. Big Shift), oznacza radykalne zmiany w biznesie, w szerzej pojętej gospodarce i w społeczeństwie. W tej przełomowej erze najwyższa kadra kierownicza zarówno działów biznesowych, jak i HR odczuwa silną presję, żeby od nowa wypracować zasady organizacji, rekrutacji, rozwoju, zarządzania i angażowania pracowników XXI wieku.
Raport „Trendy HR 2017” pokazuje, jakie wyzwania stoją przed liderami biznesu i HR w zmieniającym się otoczeniu społecznym, demograficznym, ekonomicznym i cyfrowym.

W tym roku najważniejszym, globalnym wyzwaniem jest budowanie organizacji przyszłości, która stała się priorytetem dla niemal 90 proc. respondentów. Natomiast, największym wyzwaniem, z którym zmagają się polskie firmy, jest pozyskiwanie talentów. Badanie opisane w tym raporcie objęło ponad 10 tys. przedstawicieli branży HR i kadry kierowniczej z 140 krajów, w tym Polski.

Pobierz raport w języku polskim (PDF, 39,5 MB)

Dziesięć najważniejszych trendów w HR na świecie w 2017 r. (wg stopnia ważności):

 1. Organizacja przyszłości – 88%
 2. Kariera i kształcenie – 83%
 3. Pozyskiwanie talentów – 81%
 4. Doświadczenie pracownika – 79%
 5. Zarządzanie wynikami – 78%
 6. Zmiana modelu przywództwa – 78%
 7. Cyfrowy HR – 73%
 8. Analityka w obszarze HR – 71%
 9. Różnorodność i włączenie – 69%
 10. Przyszłość pracy – 63%
Zapoznaj się treścią analizy polskich wyników raportu (PDF, 4,31 MB)

Dziesięć najważniejszych trendów w HR w Polsce w 2017 r. (wg stopnia ważności):

 1. Kariera i kształcenie - 85%
 2. Pozyskiwanie talentów - 82%
 3. Doświadczenie pracownika - 75%
 4. Zarządzanie wynikami - 73%
 5. Organizacja przyszłości - 69%
 6. Różnorodność i włączenie 63- %
 7. Analityka w obszarze HR - 63%
 8. Zmiana modelu przywództwa - 61%
 9. Cyfrowy HR - 60%
 10. Przyszłość pracy - 56%

Prezentacja

Wideo

Czy ta strona była pomocna?