Analizy

Raport: Rynek pracy w Europie Środkowej oczami pokolenia Y

Międzynarodowe badanie „First Steps into the Labour Market 2015”

Październik 2015 r.

Rynek pracy: Siedmiu na dziesięciu studentów z Europy Środkowej podejmowało pierwszą pracę w zawodzie już podczas nauki, a z największym doświadczeniem na starcie swojej ścieżki zawodowej wkraczają studenci z Polski – wynika z czwartej edycji badania „First Steps into the Labour Market”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w ośmiu krajach regionu Europy Środkowej.

IV edycja międzynarodowego badania opinii na temat rynku pracy młodych ludzi w wybranych krajach Europy Środkowej. W raporcie skupiono się przede wszystkim na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co charakteryzuje wyszczególnioną część pokolenia Y, która w przyszłości ma szansę zajmować w biznesie stanowiska przywódcze.

Raport posiada dwie wersje – publikację w języku polskim (szczegółowy opis polskich wyników badania na tle CE) oraz publikację w języku angielskim (omówienie wyników zbiorczych dla regionu oraz szczegółowa analiza każdego kraju objętego badaniem).

Analiza obejmuje ponadto następujące zagadnienia: hierarchia wartości badanej części pokolenia Y oraz umiejscowienie w niej pracy, prezentowane postawy wobec pracy i związane z nią oczekiwania, zachowania na rynku pracy oraz czynniki istotne dla młodych osób przy poszukiwaniu lub zmianie pracodawcy.

Poruszone w raporcie kwestie oscylują wokół pytań, które często nurtują pracodawców poszukujących na rynku pracy najlepszych pracowników młodego pokolenia. Opisane zagadnienia pozwalają wyciągać wnioski na temat tego jak przyciągać, motywować i utrzymywać przyszłych liderów biznesu, swoiste rekomendacje dla biznesu.

Główne wnioski wyników badania:

  • Polscy studenci kierunków biznesowych znacznie częściej niż ich koledzy z Europy Środkowej kończą studia już posiadając doświadczenie zawodowe.
  • Badani z Polski nieco lepiej oceniają sytuację na rynku pracy niż np. Chorwaci i Słowacy, ale gorzej niż studenci z Czech.
    Polscy studenci są dużo bardziej wymagający wobec swoich przyszłych szefów, choć profil ich wymagań jest podobny jak w Europie Środkowej.
  • Oprócz często oczekiwanych od swoich przyszłych szefów cech: strategicznego myślenia, charyzmy i zdecydowania w działaniu, polscy studenci częściej niż ich koledzy z Europy Środkowej oczekują, że lider będzie ich inspirował.
  • Polscy studenci z wiodących uczelni nie mają najwyższych oczekiwań finansowych, średnio oczekują wynagrodzenia na poziomie 776 euro miesięcznie wobec np. 1000 euro oczekiwanych przez Słowaków i Litwinów.
  • Wszyscy studenci wiodących uczelni w Europie Środkowej pomimo przeświadczenia, że rynek pracy jest trudny są przekonani, że szybko znajdą zatrudnienie. Większość polskich studentów kończąc studia ma już istotne doświadczenie zawodowe, a nawet pracę.

O metodologii badania

W badaniu przeprowadzonym przez Deloitte wzięło udział 2,4 tys. studentów i młodych absolwentów szkół wyższych z Albanii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Średnia wieku ankietowanych wyniosła 23,2 lata. Ankieta on-line została przeprowadzona w drugim kwartale 2015 roku.

Czy ta strona była pomocna?