Analizy

Raport: Talenty w bankowości 2014

Kariera w bankowości według młodego pokolenia

Grudzień 2014 r.

Zobacz prezentację na SlideShare:

Raport: "Talenty w bankowości 2014"

Sektor dóbr szybkozbywalnych (FMCG) oraz sektor bankowy są wciąż najbardziej popularne wśród studentów kierunków biznesowych w Polsce. Dystans pomiędzy nimi a innymi sektorami jest wciąż duży. Biorąc jednak pod uwagę stale spadającą popularność sektora FMCG, banki mogą wkrótce sięgnąć po pierwszą pozycję na liście najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce.

Pobierz raport "Talenty w bankowości 2014" - wyniki dla Polski

Po sześciu latach od załamania finansowego na świecie, kadra zarządzająca w sektorze bankowym coraz częściej kładzie nacisk na zarządzanie i przyciąganie najlepszych talentów. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę fakt, że wśród młodych ludzi rośnie zainteresowanie także innymi sektorami, w tym FMCG oraz coraz bardziej popularną branżą oprogramowania i usług informatycznych.

Aby móc skutecznie konkurować na rynku kadra zarządzająca najwyższego szczebla w instytucjach finansowych musi znać odpowiedzi na następujące pytania:

1)      W jakich branżach chcą pracować studenci kierunków biznesowych i czy od czasu pojawienia się kryzysu finansowego zmieniła się popularność sektora bankowego wśród studentów?

2)       Jakie oczekiwania względem kariery w bankowości mają obecnie studenci?

3)      Jak młodzi ludzie postrzegają sektor bankowy? Z czym go kojarzą i jakie mają oczekiwania względem niego?

4)      Jakie różnice w obszarach wspomnianych powyżej występują pomiędzy różnymi krajami?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania wraz z Universum przeprowadziliśmy badanie „Talenty w bankowości 2014”. W naszej analizie skoncentrowaliśmy się na zmianach, jakie zaszły od roku akademickiego 2007-2008, kiedy to rozpoczynał się kryzys finansowy. 

Pobierz raport: "Talenty w bankowości 2014" - wyniki globalne
Czy ta strona była pomocna?