Human Capital as a Service

Usługi

Human Capital as a Service

Bazujemy na badaniach, wiedzy ekspertów i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, by utrzymać i rozwijać efektywność organizacji i zaangażowanie pracowników.

Przełomowe rozwiązania powodują ciągłą weryfikację miejsc pracy. Dlatego zapewnienie sprawności organizacyjnej jest dla pracowników działu HR jednym z największych wyzwań. Muszą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi cyfrowych, umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji, zwiększających możliwości pracowników.

Nasza platforma, wspierająca rozwiązania dotyczące kapitału ludzkiego, umożliwia szefom działów HR bieżącą analizę struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia i wykorzystywanie jej wyników do optymalizacji działania. Oferuje ona usługi i narzędzia, pozwalające przewidywać problemy, wypełniać trwałe luki kwalifikacyjne, integrować i koordynować technologie.

Platforma ta działa w oparciu o trzy filary: pogłębione analizy rynku, rozwiązania, opracowane na podstawie globalnych analiz i zebranych doświadczeń, a także dostęp do specjalistów, którzy uzupełnią i zwiększą możliwości firmy. Filary te staną się podstawą wykorzystania przez firmę nowoczesnych strategii i budowania organizacji przyszłości.

Jeżeli chodzi o pogłębione analizy, opracowywane w oparciu o badania rynku oraz innowacyjne koncepcje, niezbędnym narzędziem jest BersinTM, wykorzystywany do rozwijania kwalifikacji, budowania społeczności i pozyskiwania informacji o wyzwaniach, którym musi sprostać kierownictwo działu HR. To centralne źródło wiedzy, umożliwiające analizę i rozwiązywanie złożonych problemów kadrowych, kontakt z doradcami, dostęp do narzędzi analitycznych i wyników badań oraz wymianę informacji z globalną społecznością pracowników HR.

Wbudowanie najnowszych narzędzi technologicznych w istniejący system umożliwia usługa Human Capital Operate, obejmująca zestaw rozwiązań, opartych o technologię chmury, wykorzystujących oprogramowanie skastomizowane lub pakietowe, które umożliwi Państwu utrzymanie lub podniesienie sprawności działania. Bieżąca oferta obejmuje Workday, HCM Oracle, SAP SuccessFactors, Workforce Software, Kronos, ConnectMe oraz LaborWise.

Ułatwiamy klientom rozpoznanie trendów, które mają wpływ na ich działalność. Oferujemy wiedzę w miejsce domysłów. Dzięki temu nabierają oni pewności w działaniu, mogą zwiększyć możliwości działu HR i osiągnąć trwałą poprawę efektywności.

Kontakt

John Guziak

John Guziak

Partner, Human Capital

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej... Więcej