Artykuł

Badanie: SheFO - Kariera kobiet w zarządzaniu finansami

Badanie na temat karier kobiet w środowisku finansowym oraz drogi do awansu na stanowisko CFO.

Luty 2011

Jak przedstawiciele biznesu, a przede wszystkim osoby związane z działami finansowymi, postrzegają rolę kobiet.

By dowiedzieć jak przedstawiciele biznesu, a przede wszystkim osoby związane z działami finansowymi, postrzegają rolę kobiet, w lutym 2011 roku firma Deloitte przeprowadziła na ten temat specjalne badanie.

Towarzyszyło mu osiem pogłębionych wywiadów z kobietami sprawującymi w swoich firmach funkcję dyrektora finansowego lub prezesa.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, jest sprawozdaniem z wyników tego badania. Przedstawia też wnioski, do jakich doszliśmy po analizie wyników i przeprowadzonych wywiadów. Przynosi odpowiedzi na konkretne pytania związane z rolą kobiet w biznesie i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wskazuje też przewagi, które mogą pomóc paniom być bardziej efektywnym dyrektorem finansowym.

Dostarcza również wskazówek, jak kształtować ścieżkę kariery pań w pionie finansów, by mogły awansować na stanowisko prezesa/ dyrektora zarządzającego w firmach równie łatwo jak mężczyźni.

Główne wnioski badania napawają optymizmem. Pokazują, że wiele stereotypów na temat roli kobiet i mężczyzn, pokutujących w polskim społeczeństwie, nie funkcjonuje już w środowisku biznesowym. Pokazują również, że styl zarządzania kobiet i mężczyzn różni się od siebie i większość badanych postrzega dużą wartość dodaną wynikającą z tej różnorodności.

Pobierz raport "SheFO 2011"
Czy ta strona była pomocna?