Artykuł

Książka: Doktryna Ateny. Jak kobiety (oraz mężczyźni, którzy myślą jak kobiety) będą rządzić światem.

Jakie są najważniejsze korzyści biznesowe związane z nowym przywództwem oraz jakich kompetencji potrzebują liderzy, aby sprostać nowym wyzwaniom na coraz bardziej wymagającym rynku

“Jeżeli przywództwo, kreatywność i rzeczywistość jutra są dla Ciebie ważne, to musisz przeczytać tę książkę”

Arianna Huffington, prezes i redaktor naczelna "The Huffington Post"

Publikacja analizuje model nowego przywództwa w oparciu o kompleksowe badanie, w którym udział wzięło 64 tys. osób z 13 państw generujących większość światowego przychodu: Brazylia, Chile, Kanada, Chiny, Japonia, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Japonia, Meksyk, Korea Południowa, Wielka Brytania i USA.

Wynika z niego,  że ludziom nie podoba się świat zdominowany przez męskie cechy – siłę, arogancję czy ambicję. Oczekują większej obecności w biznesie, polityce i życiu społecznym cech określonych, jako kobiece – w tym intuicji, współpracy, lojalności, oryginalności, kreatywności czy elastyczności.

Co to oznacza dla biznesu na świecie? Wraz z wielkim trendem odwrotu od dominacji męskich cech zmieniają się między innymi definicje szczęścia i sukcesu oraz oczekiwania wobec przywództwa w biznesie.

Nadchodzi era prowadzenia biznesu oparta na umiejętnościach związanych z budowaniem efektywnych relacji,  rozwijaniem talentów oraz przewodzeniu zmianom.

To właśnie te umiejętności, zgodnie z badaniami autorów Doktryny Ateny będą odgrywać kluczową rolę w nowoczesnym biznesie i budować przewagę konkurencyjną także na polskim rynku. Wzrasta zatem rola kompetencji, które kobiety rozwijały w sposób naturalny, teraz to one będą uczyć mężczyzn jak je wykorzystywać dla dobra biznesu.

John Gerzema jest cenionym na całym świecie autorytetem w dziedzinie przywództwa. Wnikliwie przygląda się trendom, które na nowo definiują podejście do przywództwa w biznesie. Specjalizuje się we wspieraniu firm w przewidywaniu nowych trendów i wymogów rynku. Spotkania z nim zawsze przebiegają w inspirującej do dyskusji i wymiany doświadczeń atmosferze. John to także pisarz i prelegent. Jego książki znajdują się na listach bestsellerów prestiżowych magazynów: The New York Times, Wall Street Journal, Fast Company, The Washington Post czy Bloomberg Business Week.

Czy ta strona była pomocna?