Artykuł

Książka: Doktryna Ateny. Jak kobiety (oraz mężczyźni, którzy myślą jak kobiety) będą rządzić światem.

Jakie są najważniejsze korzyści biznesowe związane z nowym przywództwem oraz jakich kompetencji potrzebują liderzy, aby sprostać nowym wyzwaniom na coraz bardziej wymagającym rynku

“Jeżeli przywództwo, kreatywność i rzeczywistość jutra są dla Ciebie ważne, to musisz przeczytać tę książkę”

Arianna Huffington, prezes i redaktor naczelna "The Huffington Post"

Publikacja analizuje model nowego przywództwa w oparciu o kompleksowe badanie, w którym udział wzięło 64 tys. osób z 13 państw generujących większość światowego przychodu: Brazylia, Chile, Kanada, Chiny, Japonia, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Japonia, Meksyk, Korea Południowa, Wielka Brytania i USA.

Wynika z niego,  że ludziom nie podoba się świat zdominowany przez męskie cechy – siłę, arogancję czy ambicję. Oczekują większej obecności w biznesie, polityce i życiu społecznym cech określonych, jako kobiece – w tym intuicji, współpracy, lojalności, oryginalności, kreatywności czy elastyczności.

Co to oznacza dla biznesu na świecie? Wraz z wielkim trendem odwrotu od dominacji męskich cech zmieniają się między innymi definicje szczęścia i sukcesu oraz oczekiwania wobec przywództwa w biznesie.

Nadchodzi era prowadzenia biznesu oparta na umiejętnościach związanych z budowaniem efektywnych relacji,  rozwijaniem talentów oraz przewodzeniu zmianom.

To właśnie te umiejętności, zgodnie z badaniami autorów Doktryny Ateny będą odgrywać kluczową rolę w nowoczesnym biznesie i budować przewagę konkurencyjną także na polskim rynku. Wzrasta zatem rola kompetencji, które kobiety rozwijały w sposób naturalny, teraz to one będą uczyć mężczyzn jak je wykorzystywać dla dobra biznesu.

John Gerzema jest cenionym na całym świecie autorytetem w dziedzinie przywództwa. Wnikliwie przygląda się trendom, które na nowo definiują podejście do przywództwa w biznesie. Specjalizuje się we wspieraniu firm w przewidywaniu nowych trendów i wymogów rynku. Spotkania z nim zawsze przebiegają w inspirującej do dyskusji i wymiany doświadczeń atmosferze. John to także pisarz i prelegent. Jego książki znajdują się na listach bestsellerów prestiżowych magazynów: The New York Times, Wall Street Journal, Fast Company, The Washington Post czy Bloomberg Business Week.

Polska premiera książki Doktryna Ateny podczas EFNI 2014

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy