Punkty widzenia

Premier Wielkiej Brytanii zapowiada walkę o równe płace dla kobiet i mężczyzn 

Wielka Brytania – premier David Cameron planuje nałożyć na duże przedsiębiorstwa obowiązek publikowania informacji dotyczących dysproporcji płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami

W pierwszej połowie przyszłego roku Premier Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić regulacje, zgodnie z którymi spółki zatrudniające ponad 250 pracowników będą zobowiązane do publikowania informacji na temat dysproporcji płacowych w swoich organizacjach.

W chwili obecnej dla pracowników pełno- i niepełnoetatowych w Wielkiej Brytanii różnica w wynagrodzeniach wynosi 19,1 proc, co oznacza, że na każdy funt zarobiony przez mężczyznę przypada średnio 80 pensów wynagrodzenia kobiety.

Pod względem największych dysproporcji płacowych Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej, plasując się za takimi krajami, jak Włochy czy Polska. Rząd Wielkiej Brytani planuje rozpocząć proces konsultacji dotyczących dokładnego zakresu informacji, których obowiązek ujawniania miałby dotyczyć, a także miejsca i częstotliwości ich publikacji.

Z najnowszych danych wynika, że spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 100 spełniają docelowe kryterium, zgodnie z którym kobiety powinny stanowić 25 proc. wszystkich członków zarządu.


Więcej o kwestiach różnic płacowych w Wielkiej Brytanii (artykuł w języku angielskim):

Komentarz Deloitte UK na temat propozycji rządu Wielkiej Brytanii nałożenia na duże przedsiębiorstwa obowiązku publikowania informacji dotyczących dysproporcji płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami

Informacja prasowa, Deloitte Wielka Brytania, 15 lipca 2015

Jak informuje David Sproul, dyrektor generalny i starszy partner w Deloitte Wielka Brytania, „firma Deloitte w Wielkiej Brytanii popiera propozycję Premiera dotyczącą nałożenia na duże przedsiębiorstwa obowiązku publikowania danych dotyczących dysproporcji płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jest to kolejny ważny krok w kierunku zapewnienia równego traktowania pracowników, zarówno pod względem wynagrodzenia, jak i reprezentacji, na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej dużych firm. W Deloitte różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet wynosi 17,4 proc. i jest ok. 1,7 proc. mniejsza niż w całej Wielkiej Brytanii. Patrząc jednak na całą organizację, dysproporcja płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami zatrudnionymi przez Deloitte na poszczególnych szczeblach jest zdecydowanie mniejsza i wynosi 1,1 proc. To pokazuje, że w przypadku Deloitte problem dotyczy w większym stopniu liczby kobiet zatrudnionych na wyższych stanowiskach kierowniczych niż wysokości samego wynagrodzenia.”

Jak kontynuuje David Sproul: „Jednym z naszych priorytetów jest poprawa wskaźnika retencji kobiet oraz zwiększenia ich reprezentacji na wyższych stanowiskach kierowniczych. Planujemy, że do 2020 roku kobiety będą stanowiły 25 proc. wszystkich partnerów Deloitte. W czerwcu stanowisko partnera objęły 22 kobiety. Podjęliśmy również wiele inicjatyw, które powinny pomóc nam w osiągnięciu tego celu. Niedawno uruchomiony został program adresowany do kobiet powracających do pracy po przerwie. Naszym zdaniem, jeśli nie zapewnimy reprezentatywnego udziału kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych, średnia pensja nie ma szans na wyrównanie. Dokładamy wszelkich starań, aby ten problem rozwiązać.”

Przeczytaj treść informacji prasowej w oryginale.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy