Analizy

Raport: Dostęp do kapitału problemem kobiet prowadzących własne firmy

Wyniki badania „Putting all our Ideas to Work: Women and Entrepreneurship”

Kwiecień 2015 r.

Raport „Putting all our Ideas to Work: Women and Entrepreneurship”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte oraz organizację Business and Industry Advisory Committee (BIAC) pokazuje, że kobiecy biznes w krajach rozwijających się potrzebuje wsparcia w wysokości 285 mld dolarów

Kobiety są właścicielkami od jednej czwartej do jednej trzeciej firm działających na całym świecie. To wciąż niewiele, biorąc pod uwagę także fakt, że aż 70 proc. z tych przedsiębiorstw z sektora MŚP, mających swoje siedziby w krajach rozwijających się, jest niedokapitalizowana. Jak wynika z raportu „Putting all our Ideas to Work: Women and Entrepreneurship”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte oraz organizację Business and Industry Advisory Committee (BIAC), kobiety częściej niż mężczyźni wybierają branże, które nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów, za to rzadziej się zadłużają. Warunkiem zwiększenia liczby kobiet w biznesie jest polityka promująca ich przedsiębiorczość, prowadzona przez rządy krajów przy wsparciu organizacji społecznych oraz biznesowych.

Zdaniem autorów raportu kobiety koncentrują się na branżach, które obecnie są mniej atrakcyjne dla inwestorów. W sektorze nowoczesnych technologii i oprogramowania jest mniej właścicielek firm niż w takich branżach jak moda, handel detaliczny, edukacja, zdrowie czy usługi związane z gospodarstwem domowym.

BIAC jest komitetem doradczym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ds. biznesu i przemysłu. Współpraca Deloitte z BIAC ma na celu zwrócenie uwagi na problem wciąż niedostatecznej reprezentacji kobiet w biznesie. Jak wskazuje tegoroczny raport Deloitte i BIAC istnieje wiele cech charakteru oraz kompetencji, decydujących o tym, czy ktoś osiągnie sukces w biznesie. Są to wiedza, kreatywność, dynamizm oraz pewność siebie. Są one wspólne zarówno dla kobiet i mężczyzn.

Pobierz raport „Putting all our Ideas to Work: Women and Entrepreneurship” (w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?