Punkty widzenia

Równość w biznesie – to się opłaca

Kampania promocyjna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz awansów kobiet

W jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach?

W jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach? Co zrobić, by raz na zawsze zlikwidować niewidzialne bariery, które utrudniają kobietom udział w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna kampanię promocyjną projektu "Równość w biznesie". Deloitte jest jej częścią, poprzez dołączenie do grona Ambasadorów Równości w Biznesie.

Kampania promocyjna została zainagurowana podczas briefingu prasowego z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, 2 września 2015 r., w holu głównym Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z wyzwaniami we wdrażaniu polityki równościowej w Polsce, barierami stojącymi na ścieżkach kobiecych karier do gremiów decyzyjnych w biznesie oraz korzyściami płynącymi z wykorzystania potencjału różnorodności.

W trakcie spotkania po raz pierwszy została zaprezentowana koalicja Ambasadorów Równości w Biznesie. Wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji działań oraz upowszechniania dobrych praktyk we wspieraniu równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów, Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do grona Ambasadorów Równości w Biznesie osoby, instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami działań w tym zakresie. Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów Równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. Tytuł Ambasadorki Równości w Biznesie z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został przyznany Iwonie Georgijew reprezentującej firmę Deloitte. Pełna lista Ambasadorów Równości w Biznesie oraz więcej informacji na temat projektu i kampanii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do znalezienia na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl oraz na profilu www.facebook.com/rownoscwbiznesie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze środowego spotkania dostępną na stronie internetowej projektu www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest pod linkiem  http://rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/component/phocagallery/category/7-briefing-prasowy-rownosc-w-biznesie-02-09-15.html

Czy ta strona była pomocna?