Artykuł

Raport: Dostęp do kapitału główną barierą dla rozwoju biotechnologii na polskim rynku

Wyniki badania: Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia.

1 lutego 2016 r.

Raport „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia” przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte na przestrzeni sierpnia i października 2015 roku wśród spółek biotechnologicznych. Do wzięcia udziału w badania zostało zaproszonych 86 podmiotów działających w sektorze. Partnerami projektu są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) współpracujące z Life Science Biznes Consulting (LSBC) w ramach programu BRIdge Mentor.

Dostęp do kapitału główną barierą dla rozwoju biotechnologii na polskim rynku

Raport „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia” przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte na przestrzeni sierpnia i października 2015 roku wśród spółek biotechnologicznych. Do wzięcia udziału w badania zostało zaproszonych 86 podmiotów działających w sektorze.

Partnerami projektu są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) współpracujące z Life Science Biznes Consulting (LSBC) w ramach programu BRIdge Mentor.

Przeprowadzona ankieta dotyczyła nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców działających w sektorze biotechnologii (m.in. w odniesieniu do: warunków ekonomicznych, oceny obowiązujących przepisów prawnych i otoczenia podatkowego, dostępu do kapitału, dostępu do wykwalifikowanych kadr, etc.).

Respondenci wskazali, iż najistotniejszym ograniczeniem dla rozwoju branży jest ograniczony dostęp do środków finansowych. Tym niemniej prawie połowa z nich oceniła warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej jako umiarkowane i dobre z możliwością poprawy w kolejnym roku.  

Zarejestruj się, aby pobrać raport. (PDF)

Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia.
Czy ta strona była pomocna?