Artykuł

Raport: Nowe technologie w ochronie zdrowia

Ochrona zdrowia - ogólnoświatowe trendy i wyzwania

Czerwiec 2015

Największą barierą w implementacji technologii mobilnych do opieki zdrowotnej jest obawa o bezpieczeństwo danych i opór pracowników służby zdrowia.

Najnowszy raport stworzony przez zespół Deloitte Centre for Health Solutions przestawia w jaki sposób technologie cyfrowe mogą wpłynąć na sektor ochrony zdrowia. Pokazuje w jakim kierunku idzie przyszłość modelu świadczeń ochrony zdrowia z użyciem technologii cyfrowych, w tym telemedycyny, teleopieki i telezdrowia.

 

„Connected health. How digital technology is transforming health and social care 2015” (w języku angielskim)

Telemedycyna wspiera nowoczesną ochronę zdrowia

"Model świadczeń ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii (TEC – technology enabled care), w tym technologii mobilnych, stał się koniecznością w radzeniu sobie z postępującą luką pomiędzy potrzebami a dostępnością usług medycznych i opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub niedołężnymi. Lekarzom i pacjentom z pomocą przychodzi telemedycyna, posługująca się wieloma skutecznie funkcjonującymi modelami świadczeń, monitoringu chorych i prewencji zdarzeń, opierająca się przede wszystkim na technologiach informatycznych i cyfrowych” – wyjaśnia Krzysztof Jakubowski, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego i Technologicznego, ekspert ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej, Deloitte

Nowoczesna ochrona zdrowia - szansy i wyzwania w Wielkiej Brytanii

Jak pokazują przykłady strategii narodowych w Wielkiej Brytanii, scentralizowana polityka, strategia i wdrażanie spójnych rozwiązań na skalę regionalną i krajową może przynieść większe efekty niż w przypadku rozproszonych programów lokalnych. Opracowanie w języku polskim prezentuje konkretne przykłady m.in. z rynku brytyjskiego. Celem publikacji jest pokazanie możliwych szans oraz wyzwań, które mogą wpłynąć na strategiczne myślenie w tym obszarze.

Bariery, w tym oparte na stereotypach i błędnych przekonaniach

 • Niepewność co do skuteczności teleopieki i telezdrowia wobec osób starszych
 • Niska świadomość społeczna (5%)
 • Obawa i opór środowiska profesjonalistów
 • Obawy dotyczące prywatności i poufności (wrażliwości) danych
 • Brak klarownego i pro-aktywnego modelu finansowania
 • Brak dostatecznych danych rynkowych i skali potwierdzających opłacalność oraz większą efektywność
 • Rozproszenie rynku – 80 graczy, w tym 25 na NTF
   

Oczekiwania

 • Dostateczna i przekonywująca analiza danych ekonomicznych
 • Zmiana modelu świadczenia usług
 • Nowe modele biznesowe wspierające integrację, współpracę, alianse
 • Aktywna promocja, komunikacja i edukacja

Nowe trendy

 • Technologie i urządzenia ubieralne / „elektrodzież” (wearable technologies) 
 • „Middelware”
 • Drukarki 3D
 • Sztuczna inteligencja
 • Mobilna diagnostyka obrazowa
 • Big Data i analityka
 • Innowacyjne sensory (np. Temp Traq, Proteus Digital Health, HealthPatch)
   
Dokument w języku polskim.

Ochrona zdrowia a nowoczesne technologie - wyniki raportu

Czy ta strona była pomocna?