Artykuł

Mniejsze firmy farmaceutyczne radzą sobie lepiej z działalnością R&D niż rynkowi liderzy

Raport Deloitte Center for Health Solutions  “Measuring the return from pharmaceutical innovation 2015”

Kwiecień 2016

Raport został przygotowany przez Deloitte Center for Health Solutions w Wielkiej Brytanii oraz Global Data.

Raport opiera się na analizie wyników 12 globalnych koncernów farmaceutycznych, inwestujących w rozwój nowych produktów i wydatkujących na B+R, zestawionych z wynikami czterech średniej wielkości firm z sektora.

Główne wnioski płynące z raportu:

  • Zwrot z nakładów na R&D spadł z 10,1 proc. w 2010 roku do 4,2 proc. w 2015 r.
  • Konsekwentne skoncentrowanie działań na jednej wybranej dziedzinie terapii (schorzeniu) może sprzyjać osiągnięciu większego zwrotu z nakładów na B+R.
  • Mniejsze firmy farmaceutyczne pozostają bardziej skuteczne w generowaniu wartości niż wielkie koncerny.
  • Zewnętrzne źródła innowacji stają się coraz bardziej istotne w ostatnich fazach procesu opracowania produktu.
  • Koncerny farmaceutyczne coraz częściej preferują wypłatę dywidendy akcjonariuszom niż nowe inwestycje w R&D.
  • Spadająca sprzedaż produktów ma największy wpływ na zwrot inwestycji na B+R.

Czy ta strona była pomocna?