2017 global health care outlook

Artykuł

2017 global health care outlook. Making progress against persistent challenges

Raport nt. służby zdrowia na świecie

kwiecień 2017 r.

Cykliczna globalna publikacja Deloitte poświęcona trendom, wyzwaniom i problemom, jakie stoją przed służbą zdrowia.

Raport „2017 global health care outlook. Making progress against persistent challenges” przedstawia obecny stan globalnego sektora opieki medycznej, analizuje trendy problemy dotykające organizacje w sektorze.

Według autorów raportu obecny popyt na usługi zdrowotne i wyzwania finansowe nie powinien się zmienić w najbliższej, a także w dalszej przyszłości. Wśród czynników, które znacząco wpływają na stan sektora opieki zdrowotnej są między innymi takie czynniki jak:

  • problem starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie większa liczba chorych na choroby przewlekłe,
  • dynamiczny rozwój rynków wschodzących,
  • kosztowne innowacje kliniczne,
  • zwiększająca się świadomość i oczekiwania pacjentów,
  • rosnąca niepewność gospodarcza.
Pobierz PDF (3,16 MB, dokument w jęz. angielskim)
Czy ta strona była pomocna?