Raport „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare”

Artykuł

Raport „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare” 

Jak wyglądają polityki i praktyczne rozwiązania w zakresie cyfrowej transformacji systemów zdrowotnych w krajach Europy Zachodniej?

Raport „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare” powstał we wrześniu 2020 r., w oparciu o przegląd literatury tematu, badanie 1781 lekarzy i pielęgniarek z Danii, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, oraz opinie ekspertów z tych krajów nt. obowiązującej w nich polityki i praktycznych rozwiązań w zakresie cyfrowej transformacji systemów zdrowotnych.

Badania pokazują, że chociaż podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej korzystają z coraz większej liczby systemów i usług opartych na technologii, skala ich wdrażania oraz rodzaje i możliwości technologii cyfrowych różnią się znacznie w konkretnych krajach Europy. Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne państwa zainicjowały liczne działania mające na celu wsparcie transformacji cyfrowej – już teraz widać postępy są widoczne, to dojrzałość cyfrowa służby zdrowia różni się zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i pomiędzy nimi.

Raport „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare”
Czy ta strona była pomocna?