Artykuł

Globalny raport „Healthcare and Life Sciences Predictions 2020: A bold future?”

Perspektywy rozwoju dla sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej

Kwiecień 2015

Dziesięć najważniejszych globalnych prognoz dla sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej na rok 2020:

  • Prognozy kształtowane przez czynniki zewnętrzne

1. Pacjent roku 2020 r. - Zorientowany i wymagający; już nie petent a partner (który posiada wiedzę o stanie swojego zdrowia) i klient, o którego należy dbać (zna ofertę i cennik).

2. Sposoby realizacji usług medycznych w 2020 r. - Era cyfryzacji medycyny wpływa na powstanie nowych modeli biznesowych sprzyjającym nowym pomysłom, np. kanał internetowy, wizyty domowe on-line etc.

3. Wearables i aplikacje mHealth w 2020 r. - Mierzenie „jakości życia” i zdrowia, a nie tylko bieżących wskaźników medycznych. Powszechność stosowania nie jest ograniczona tylko do fanatyków zdrowego trybu życia.

4. Big Data w 2020 r. - ogromne ilości informacji (dokumentacje medyczne pacjentów, historie chorób etc.) i skomplikowane zbiory danych wymagają nowych narzędzi i modeli biznesowych; właściwe przetwarzanie tych danych może posłużyć do rozwoju medycyny i wzrostu efektywności leczenia.

5. Regulacje i obszar compliance w 2020 r. - zapewnienie zgodności działalności z normami i prawem, w tym ochrona danych osobowych; regulacje powinny odzwierciedlać zbieżność technologii i nauki. Nowe technologie będą pozwalały na ocenę jakości leczenia, bezpieczeństwa stosowanych środków medycznych oraz efektywność procedur leczenia.

  • Prognozy kształtowane przez czynniki wewnątrz branży

6. Badania i rozwój w 2020 r.: Sieć powiązań; B+R łączy różne instytucje – partnerstwo oraz współpraca wielu zainteresowanych stron (przedstawiciele ochrony zdrowia, firmy farmaceutyczne, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze etc.), gdzie centrum koordynującym i integrującym są firmy farmaceutyczne.

7. Firmy farmaceutyczne zmieniają swój model sprzedaży

-    ukierunkowanie na potrzeby klienta,

-    wykorzystanie marketingu wielokanałowego,

-    rezygnacja z komunikacji face-to-face,

-    stworzenie kanału edukacyjnego dla klientów (firmy farmaceutyczne odgrywają ważną rolę w dostarczaniu wiedzy na temat leków i metod leczenia)

-    CRM oraz BIG DATA kształtuje politykę cenową usług i produktów

8. Funkcja back office firm farmaceutycznych w 2020 r. - Jedna globalna jednostka usług wspólnych świadczy i zarządza wszystkimi funkcjami back office (administracja, dostawy, księgowość etc.) firmy farmaceutycznej, wraz z jej wszystkimi oddziałami zagranicznymi na całym świecie. Dzięki czemu (oszczędność czasu, ludzi i pieniędzy) firmy farmaceutyczne mogą stać się prawdziwymi centrami wiedzy.

9.    Nowe modele biznesowe na rynkach wschodzących w 2020 r. - Innowacyjna rola krajów rozwijających się.

10. Poprawa reputacji firm farmaceutycznych

Branża farmaceutyczna się zmienia. Za zmianami podąża również zmiana negatywnego wizerunku branży na rynku, co jest najważniejszym priorytetem dla firm. Pełna rehabilitacja będzie wymagała jeszcze kilku lat. Najlepsze efekty osiągnęły te firmy, którym udało się włączyć w zmiany całe środowisko i realizować potrzeby różnych interesariuszy. Kampanie manifestujące większą transparentność w obszarze tworzenia nowych leków oraz polityki cenowej zyskały najbardziej.

Pobierz raport „Healthcare and Life Sciences Predictions 2020: A bold future?”
Czy ta strona była pomocna?