Dezinwestycje i ich rola w „nowej normalności”

Artykuł

Dezinwestycje i ich rola w „nowej normalności”

Globalne badanie Divestiture Survey 2020

Październik 2020

Po latach gwałtownego wzrostu na globalnym rynku fuzji i przejęć pandemia COVID-19 wymusza spadki zarówno pod względem wartości, jak i wielkości transakcji. Zbycie części biznesu może być silnym narzędziem obronnym dla organizacji, które chcą zbudować odporność portfela.

Koniec minionej dekady był okresem optymizmu na rynku fuzji i przejęć, a aktywność w zakresie globalnych transakcji przekroczyła 3 biliony dolarów szósty rok z rzędu. Większość sprzedających skupiła się na zbyciu aktywów o słabych wynikach, ponownym skoncentrowaniu na głównych obszarach wzrostu i zwiększeniu wartość dla akcjonariuszy poprzez selektywną restrukturyzację. Pandemia COVID-19 zmieniła ten obraz. Gdy gospodarki na całym świecie zostały dotknięte negatywnymi skutkami restrykcji, a korporacje stanęły w obliczu nagłej i dramatycznej zmiany na swoich rynkach a wartość transakcji na świecie spadła o 71% w czerwcu 2020 r. Natomiast liczba transakcji spadła o około 8% rok do roku na większości rynków globalnych. W kwietniu 2020 r. globalna wartość fuzji i przejęć spadła do najniższej miesięcznej wartości od sierpnia 2003 r.

2020 Global Divestiture Survey

Obecnie strategie korporacyjne przestawiły się z nagłego reagowania na te zmiany na wysiłki zmierzające do odbudowy i rozwoju w „nowej rzeczywistości”. Trendy spadkowe mogą stwarzać unikalne możliwości, a fuzje i przejęcia (M&A) mogą być skutecznym narzędziem, gdzie firmy mogą odkryć na nowo siebie w zmienionych warunkach rynkowych.

Na rynkach, na których wzrost organiczny jest słaby, a wzrost zysków wynika głównie z restrukturyzacji przedsiębiorstw, transakcje zbycia stanowią skuteczną obronną strategię M&A, pomagającą nie tylko utrzymać na tym samym poziomie ale i zwiększyć wartość biznesu.

Jak pokazuje badanie Deloitte, obecnie znacznie częściej powodem aktywności dezinwestycyjnej jest zmiana otoczenia rynkowego i działalność konkurencji – tak wskazało 56 proc. respondentów (wzrost z 44 proc. w 2017 r.). Trzy lata temu najczęstszą odpowiedzią (57 proc.) było pozbywanie się niekluczowych aktywów, co jest teraz istotne dla 47 proc. badanych. Wzrósł też odsetek odpowiedzi dotyczących wykorzystania przez zainteresowanych sprzyjającej sytuacji (z 16 proc. do 29 proc.) oraz potrzeby pozyskania dodatkowych funduszy (z 18 proc. do 24 proc.). Obecnie firmy są też znacznie mniej podatne na naciski udziałowców dotyczące sprzedaży aktywów – spadek od 2017 roku o 7 pp.

Defensywne strategie transakcyjne kluczowe w dobie pandemii

Przejdź do strony informacji prasowej
Czy ta strona była pomocna?