Podcast

Punkty widzenia

Podcast: Czy polska gospodarka jest odporniejsza na kryzys finansowy?

Nagranie rozmowy: 7 kwietnia 2017 r.

Po prawie 10 latach od wybuchu ostatniego globalnego kryzysu finansowego sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna na świecie staje się coraz mniej przewidywalna. Trudności ekonomiczne zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się zaczynają skutkować wzrostem napięć społecznych i politycznych.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

DNB Bank Polska oraz firma doradcza Deloitte przygotowała raport pt. „Kierunki 2017: Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki w roku 2017”.

Obszary, które zostały poddane analizie i które zostały omówione podczas wywiadu, to m.in.:

  • potencjalne źródła zagrożeń dla polskiej gospodarki w roku 2017 (m.in. sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, w tym słaby wzrost gospodarczy, polityka fiskalna),
  • wpływ kryzysów zewnętrznych na sytuację polskiej gospodarki (kanały transmisji kryzysów do Polski poprzez powiązania handlowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz rynki finansowe),
  • stress-testy polskiej gospodarki na negatywne szoki symulowane w najważniejszych dla Polski gospodarkach oraz ocena wrażliwości wybranych sektorów na ewentualny kryzys.

W rozmowie udział wzięła Katarzyna Piętka-Kosińska – ekonomistka, Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?