Forensic, ustawa, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu

Punkty widzenia

Podcast: Klimat ryzyk - jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie

Podcast na temat raportu Deloitte i Polskiej Izby Ubezpieczeń

Nagranie rozmowy: 12 grudnia 2018 r.

Jeśli Polska nie wdroży spójnej polityki zarządzania ryzykiem, większe straty spowodowane zjawiskami pogodowymi staną się realne – alarmuje Polska Izba Ubezpieczeń w najnowszym raporcie „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?”, przygotowanym wraz z Deloitte. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z udziałem ekspertów Polskiej Izby Ubezpieczeń i Deloitte na temat kosztów społeczno-ekonomicznych związanych ze zmianami klimatu.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Jednocześnie koszty nimi wywołane wzrastają. Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Uderzając z taką samą siłą jak osiem lat temu, żywioł spowodowałby straty większe aż o 21 proc.! Powtarzające się z coraz większą częstotliwością podobne katastrofy naturalne wymuszają zorganizowanie na nowo procesów służących ograniczeniu ryzyka. Można to osiągnąć dzięki odpowiedniej edukacji, działaniom prewencyjnym i adaptacyjnym, jak i transferowi ryzyka, który umożliwiają ubezpieczyciele. Jednocześnie należy pamiętać, że bezpieczeństwo i stabilizację w przypadku katastrof związanych z pogodą, mogą zapewnić jedynie zintegrowane działania organów państwowych, społeczeństwa i sektora ubezpieczeń.

Podczas rozmowy z Julią Patorską, liderem zespołu analiz ekonomicznych w Deloitte i Rafałem Mańkowskim, analitykiem Polskiej Izby Ubezpieczeń rozmawialiśmy m.in. o:

  • wzroście ekspozycji na skutki zjawisk ekstremalnych i katastrof,
  • zróżnicowaniu przestrzennym tej ekspozycji,
  • tym czy polskie społeczeństwo jest na skutki katastrof przygotowane,
  • systemowym zarządzaniu ryzykiem i działaniach prewencyjnych,
  • przykładach najlepszych rozwiązań z Polski i ze świata.

Pełna wersja raportu „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?”

W rozmowie udział wzięli:

Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte
Rafał Mańkowski, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

Czy ta strona była pomocna?